artikel

Vuilnis: glas en papier

Horeca

Sla lege glazen verpakkingen zo netjes mogelijk op; niet alleen uit oogpunt van hygiëne maar ook omdat het u op den duur werk bespaart. Plaats ze zo veel mogelijk in kratten. Omdat flessen altijd restjes bevatten en dus ongedierte aantrekken, is het belangrijk dat ze regelmatig worden weggebracht of opgehaald.

Vuilnis: glas en papier

Zorg voor een afgesloten bak waarin gebroken glas en andere glazen voorwerpen kunnen worden bewaard.Omdat werken met lege flessen altijd leidt tot lekken op de vloer, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Ook als de opslag buiten is. Neem het schoonmaken van vloer en bakken op in het schoonmaakschema.Houd papier en karton gescheiden van ander afval. Zorg voor een aparte bak voor papier. Maak die tijdig leeg. Bind papier goed samen en sla het schoon en droog op. Laat ook dit afval regelmatig wegbrengen of ophalen, zodat stof en ongedierte geen kans krijgen zich te nestelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels