artikel

Wat mag wel en wat mag niet op internet?

Horeca

Voorkom narigheid door de regels goed na te leven bij het publiceren van informatie op uw website. Ondanks dat er nog geen specifiek internetrecht bestaat, zijn er wel degelijk regels waaraan u zich moet houden.

Domeinnaam
Houd rekening met de merkrechten en de handelsnaamrechten van anderen bij de keuze van een domeinnaam. Een merk is beschermd wanneer het is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau (www.bmb-bbm.org). Een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl). Een domeinnaam mag niet aanhaken bij een bekend merk van een ander. Als voor verschillende producten van oudsher merken naast elkaar bestaan (Ajax voetbalclub, Ajax brandblusapparaten en Ajax schoonmaakmiddel), dan geldt het principe ‘wie het eerst komst, het eerst maalt’. Daarentegen geldt bij handelsnamen juist dat het een kwestie is van er snel bij zijn.

Als de gewenste domeinnaam al geclaimd is door een ander, dan kan daar alleen iets aan gedaan worden als er sprake is van een bekend merk. Bij een onbekend merk niet, tenzij er duidelijk sprake is dat iemand u bewust dwars zit, geld afperst of van uw bekendheid wilt profiteren.

Los een geschil over een domeinnaam op met overleg. Dat is vaak beter dan een rechtszaak. Advocaten kosten tussen 100 en 400 euro per uur en de advocaatkosten bij een kort geding komen al gauw uit tussen 2.500 en 20.000 euro. Degene die een kort geding verliest, betaalt een vast bedrag (± 900 euro). Voor de gedaagde in een kort geding-procedure is het niet verplicht zich te laten bijstaan door een advocaat. Bij een tegenvordering is dit wel verplicht. Win advies in bij een gespecialiseerde jurist, merkgemachtigde of advocaat (www.advocatenorde.nl).

Tekst
Voorkom strafbaar handelen door het recht van vrije meningsuiting volgens het strafrecht (artikel, 137 c) juist te hanteren. Dus geen discriminerende en racistische leuzen.Het is toegestaan om een kort fragment te citeren mét bronvermelding. Vraag wel altijd toestemming wanneer u gedetailleerde teksten van een journalist wilt overnemen. Ongevraagd tekst ontlenen is diefstal.

Foto’s
Vraag toestemming aan de eigenaar van de foto en vraag naar de voorwaarde. We spreken hier over een ‘regelend recht’; onderhandelen dus.

Merken, logo’s en handelsnamen
Gebruik geen merken, logo’s en handelsnamen zonder toestemming van de rechthebbende. Voor merken, logo’s en handelsnamen is naast de Auteurswet de Handelsnaamwet en de Benelux Merkenwet van belang. Iemand die een commerciële website exploiteert, zal zeker toestemming nodig hebben voor het gebruik van een merk, logo of handelsnaam van een andere onderneming.

Hyperlinks en verlinks
Linken mag. Een hyperlink (link naar een website) of deeplink (link naar specifieke pagina op een website) plaatsen naar een andere website is toegestaan. Het is echter niet toegestaan een link aan te brengen waarbij de look & feel verdwijnt van de website waarnaar men verwijst.

Tips:
Ook op de vormgeving van uw site rusten auteursrechten. Het is dus niet toegestaan om sites te kopiëren en alleen de kleur of één logo aan te passen.
Het is bij het aanmelden bij zoekmachines niet toegestaan om populaire woorden (bv.: gratis, Fortuyn, porno, mp3) te gebruiken, wanneer ze niets te maken hebben met uw site. Dit is merkinbreuk en dus strafbaar.
Let op, het auteursrecht vervalt zeventig jaar na de dood van de maker. Is niet bekend wie de maker is, dan vervalt het auteursrecht zeventig jaar na de eerste openbaarmaking.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels