artikel

B

Horeca

Back office Alle activiteiten achter de schermen, die de operationele activiteiten voor de schermen (front office) moeten mogelijk maken en ondersteunen. Bake-off Voorgebakken, convenience broodproducten die op het point of sales (zie POS) al dan niet à la minute worden afgebakken. Bedrijfscatering Catering ten behoeve van de werknemers in bedrijven en instellingen. Wordt vaak als […]

Back office
Alle activiteiten achter de schermen, die de operationele activiteiten voor de schermen (front office) moeten mogelijk maken en ondersteunen.

Bake-off
Voorgebakken, convenience broodproducten die op het point of sales (zie POS) al dan niet à la minute worden afgebakken.

Bedrijfscatering
Catering ten behoeve van de werknemers in bedrijven en instellingen. Wordt vaak als secundaire (of tertiaire?) arbeidsvoorwaarde gezien. Zie ook Staff catering, Eigen beheer en Uitbesteding.

Bedrijfshoreca
Een niet officieel bestaande variant op het begrip facilitaire horeca. Bedrijfshoreca moet worden opgevat als: personeelscatering, bedrijfscatering. Zie ook Horeca.

Bedrijfsrestaurant
Wettelijk niet verplicht. Wel bestaat, binnen de veiligheidswet van 1935, de verplichting, voor bedrijven met 20 of meer werknemers, tot het hebben van een overblijfruimte. De verstrekking op zich valt in feite buiten die verplichting.

Bedrijfsspionage
Komt dat veel voor in de catering? We zullen het waarschijnlijk nooit echt weten. Zie ook Mystery guest en Mystery employee.

Bezettingsgraad
Een percentage dat het gebruik van een faciliteit kwantificeert. Wordt gehanteerd in hotellerie, restaurantbusiness, de luchtvaart, de theaterwereld enzovoort. Ook in de personeelscatering, waar het vaak als ‘het gebruik’ wordt aangeduid. Ligt landelijk, gemiddeld, rond de 65 procent. Zie ook Gebruiker en Aanwezigheidspercentage.

Billboard
Reclamebord, aanplakbord. Zie ook plate.

Biologisch(-dynamisch)
Zie Alternatieve voeding.

Boardroom catering
Zie Executive catering.

Bonus-malus
Komt uit verzekeringswereld. In de contractcatering wil dit zeggen dat kwalitatieve en/of kwantitatieve resultaten onder of boven het afgesproken inspanningsniveau worden bestraft resp. beloond. Zie ook Inspanningsverplichting.
BBoard of directors
Raad van bestuur/ beheer.

Bottleneck
Wordt in allerlei betekenissen gebruikt. Plaats waar congestie ontstaat. In de zelfbedieningsuitgifte is de kassa veelal de bottleneck. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met de mogelijkheden van achteraf betalen. Ook elektronische betaling zorgt voor ontlasting van wachtrijen.

Bottom-up
Zie Top-down. ‘Bottoms up’ – billen omhoog – wil zoveel zeggen als: ‘Laat je niet kisten’.

Branding
Amerikaans, van ‘brandmerken’. In relatie tot catering: het voorzien van een eigen merkpolitiek met al zijn eigen, uiterlijke specifieke kenmerken. Branding kan conceptbreed gebeuren, maar ook kan branding gebruikt worden voor een bepaald product, binnen een concept of formule. Een brand is een merk(naam).

Brown baggers
Mensen die hun eigen, van huis meegenomen, boterham in het bedrijfsrestaurant nuttigen. Die hun lunch dus uit een (bruine) zak (‘bag’) eten.

BtoB
Ook: B2B. Business to Business. In tegenstelling tot business to consumer, dat géén B2C of BtoC heet. Contractcatering is een goed voorbeeld van B2B. Met de gasten heeft de contractcatering in feite slechts een indirecte relatie (hoewel het patroon aan het veranderen is; zie ook Cateringdriehoek).

Buffer(zone)
Ligt tussen de keuken en de uitgifte. Het beste voorbeeld hiervan is te vinden bij McDonald’s, die het bufferen ook heeft uitgevonden. Een deel van de te verkopen producten wordt bereid en ‘in de wacht gezet’, met als doel dat de uitgifte op elk moment onmiddellijk over de gewenste producten kan beschikken. Ook kan een bufferzone gevormd worden om ruimte in de uitgifte te besparen.

Buitenshuis consumptie
Eten en drinken buitenshuis. Ligt in de VS al jaren rond de 50 procent en is bijvoorbeeld ook in zuidelijke landen van Europa hoger dan bij ons. Maar het eten buiten de deur (inclusief catering) neemt ook bij ons sterk toe. Er doen nu al percentages van zo’n 35 de ronde. Zie ook Grazing en Food service.

Business Engels
Enige kennis van het zakelijk Engels is tegenwoordig bijna onmisbaar, ook in de catering. Een heel goede hulp is een gelijknamige pocket, uitgegeven bij Deltas (ISBN 90-243-8029-4).
Terug naar het ABC…

Ga naar de letter C!

Reageer op dit artikel