artikel

Een café cadeau?

Horeca

Het is de droom van menige jonge ondernemer. Een café cadeau krijgen. En voor een enkeling kan die droom nu uitkomen. Bierbrouwer Grolsch en drankenhandel DON organiseren voor dit voorjaar de wedstrijd ‘Café Cadeau’. Jonge ondernemers zijn uitgenodigd een innovatief horecaconcept te bedenken dat ze moeten uitwerken in een ondernemingsplan. Hoofdprijs: een startkapitaal van €150.000,-.

Een café cadeau?

Café Cadeau is een initiatief van Grolsch. Bij monde van horecadirecteur Guido Prins zegt de bierbrouwer met deze wedstrijd horecaondernemers te willen stimuleren om vernieuwende concepten te ontwikkelen. ‘We willen de cafésector een kwaliteitsinjectie bezorgen.’ Naast de al genoemde hoofdprijs ligt er voor de nummer twee een marketingbudget van €7500,- klaar, en is voor de beste schoolverlater een bedrag van €1000,- beschikbaar.

De winnaars krijgen deze bedragen natuurlijk niet zomaar. De prijzen zijn groot, en de eisen derhalve pittig. De winnende concepten zullen daadwerkelijk worden uitgevoerd.Voorwaarde voor de ingezonden concepten is dat minstens de helft van de omzet uit de verkoop van dranken moet komen. Al hoeft het geen caféconcept te zijn. Innovatief, creatief en haalbaar, zo luiden de sleutelwoorden bij het maken van de ondernemingsplannen. Naast de genoemde voorwaarden wegen marktgerichtheid, ondernemerschap en haalbaarheid van de plannen natuurlijk ook mee bij de beoordeling.

Breed opgezet
Met Café Cadeau wil Grolsch, dat samenwerkt met de Dranken Organisatie Nederland (DON), een jaarlijks terugkerende wedstrijd neerzetten. Het initiatief is breed van opzet. Schoolverlaters, starters, medewerkers en horecaondernemers kunnen eraan meedoen.

Om de ingediende ondernemersplannen te beoordelen is een onafhankelijke jury in het leven geroepen waarin geen mensen van Grolsch of DON zitting hebben. Deelnemers zullen hun plannen stevig en helder moeten kunnen onderbouwen. De jury beoordeelt de inzendingen op basis van volledig uitgewerkte ondernemingsplannen. Om optimaal vergelijkbaar materiaal te krijgen, wordt de deelnemers gevraagd het concept digitaal uit te werken in de vorm van een qua indeling voorgeschreven ondernemingsplan. Dit betekent dat iedereen dezelfde onderdelen in dezelfde volgorde aan bod laat komen. De concepten zullen bedrijfseconomisch haalbaar meten zijn.

De beste inzenders dringen door tot de finale, waarin ze hun plan voor de jury presenteren en verdedigen. Het geld (€150.000,-) dat de winnaar tot zijn beschikking krijgt, dient als startkapitaal. Hiermee kan hij of zij het concept ten uitvoer brengen. Een professioneel horeca-adviesbureau begeleidt de innovator vervolgens gedurende drie jaar.

Horeca Adviesbureau HTC Support BV in Dordrecht organiseert en begeleid de wedstrijd. Een aanmeldingsformulier is aan te vragen via de website: www.cafecadeau.nl of per e-mail: info@cafecadeau.nl. Iedere aanmelding wordt schriftelijk bevestigd. De aanmeldingstermijn sluit op 28 februari. Op de website staat verder te lezen wat de criteria zijn voor aanmelding, het wedstrijdreglement en welke onderdelen er in het ondernemingsplan aan bod komen.

Reageer op dit artikel