artikel

H

Horeca

HACCP Staat letterlijk voor ‘Hazard Analyses Critical Control Point(s)’. Wordt in de wandelgangen uitgesproken als ‘hehzup’. Komt voort uit zogeheten ‘good manufacturing practises’ ofwel GMP uit de food processing-industrie en de ruimtevaart. HACCP legt productieprocessen vast op hun hygiënische risico’s. Over de praktische invulling van HACCP wordt zeer verschillend gedacht. Zie ook Hygiëne. Handling Het […]

HACCP
Staat letterlijk voor ‘Hazard Analyses Critical Control Point(s)’. Wordt in de wandelgangen uitgesproken als ‘hehzup’. Komt voort uit zogeheten ‘good manufacturing practises’ ofwel GMP uit de food processing-industrie en de ruimtevaart. HACCP legt productieprocessen vast op hun hygiënische risico’s. Over de praktische invulling van HACCP wordt zeer verschillend gedacht. Zie ook Hygiëne.

Handling
Het ‘door de handen laten gaan’ van allerlei food- en non-foodproducten, voor, tijdens en na de eigenlijke bereiding en uitgifte. Vaak wordt sterk onderschat hoe hoog de faalkosten als gevolg van een slechte handling kunnen zijn. Zie ook Logistiek.

Hand-out
Iets wat je tijdens een vergadering of lezing (of lunch of diner) uitreikt. Kan een notitie zijn, een rapport, maar ook een aardigheidje of gift.

Horeca
Van huis uit: hotel, restaurant en café. Omhelst tegenwoordig ook activiteiten als fastfood. Het bedrijfschap Horeca en Catering legt ho-re-ca tegenwoordig uit als horeca, recreatie en catering. In diverse vormen van catering kom je het begrip horeca tegen, bijvoorbeeld in facilitaire horeca of de afdeling horeca (lees catering) van de HEMA, enzovoort. In veel gevallen zouden termen als publiekscatering en foodservice beter op hun plaats zijn. Zie ook captive audience.

Horecagroothandel
Zie groothandel.

Hospitality industry
Gastvrijheidsindustrie. ‘Hospitality’ niet verwarren met ‘hostile’, wat ‘vijandelijk’ betekent.

Hoteldienst
De afdeling binnen een ziekenhuis of een andere instelling van gezondheidszorg die zich bezighoudt met facilitaire diensten met een horeca-karakter. Zoals bijvoorbeeld de patiëntenvoeding, het beheren van de beddenaccommodatie, de restaurants of de receptie.

Huishoudelijke markt
Ook bekend als ‘retail’. Tegenpool is de grootverbruiksector ofwel foodservice. NB: Er zijn steeds meer raakvlakken tussen de foodservice enerzijds en de huishoudelijke markt anderzijds. Voorbeeld: meeneemmaaltijden van Joop Braakhekke en kroketten van Kwekkeboom of Van Dobben.

Hygiëne
Wordt in de foodservice meestal gebruikt in de zin van bacteriologische gesteldheid van producten en apparatuur en bacteriologische risico’s van processen. Zie ook Visuele hygiëne. Naast de voedselhygiëne is ook de persoonlijke hygiëne belangrijk.

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter I!
Reageer op dit artikel