artikel

I

Horeca

Imago Beeld dat anderen hebben van een product, dienst of bedrijf. Het is aanzienlijk moeilijker van een slecht, dan van een goed imago af te komen. In de catering is het opbouwen en vasthouden van een goed imago vooral een kwestie van niet aflatende aandacht voor de klant. Inbesteding Een woord dat soms wordt gebruikt […]

Imago
Beeld dat anderen hebben van een product, dienst of bedrijf. Het is aanzienlijk moeilijker van een slecht, dan van een goed imago af te komen. In de catering is het opbouwen en vasthouden van een goed imago vooral een kwestie van niet aflatende aandacht voor de klant.

Inbesteding
Een woord dat soms wordt gebruikt in plaats van uitbesteding en in feite ook hetzelfde betekent. Bij ‘inbesteding’ ligt de nadruk op het binnenhalen van een andere, externe organisatie, terwijl bij ‘uitbesteding’ het accent ligt op het uit handen geven van een activiteit.

Inflight-catering
In goed Nederlands: ‘vliegtuigcatering’. Een van de meest omvangrijke vormen van catering met – vanzelfsprekend – een zeer internationaal karakter. Zie ook On-board en Off-board. In de inflight-catering spelen handling en logistiek een uitermate belangrijke rol.

Impact
Een krachtige botsing, het inslaan van een komeet, etc. Kortom: de kracht waarmee een bedrijf, boodschap of persoon zich presenteert en overkomt. Zie ook visitekaartje.

Inslag
De verhouding tussen inkoop en verkoop. Meestal aangeduid als food cost. In plaats van inslag wordt ook wel het woord ‘omslag’ gebruikt, maar dan gaat het eerder over jaarkosten inkoop tegenover jaaromzet (je zou kunnen zeggen: de food cost op jaartermijn).

Inspanningsverplichting
Een uitbestedingsovereenkomst gaat voornamelijk over gebakken lucht, over een dienst die wel verkocht maar nog niet geleverd is. Er moet daarom vooral worden vastgelegd (zo nauwkeurig mogelijk en liefst ook zo beknopt mogelijk) tot welke inspanningen de cateraar zich verplicht.

Instellingskeuken
Een keuken in een instelling van gezondheidszorg. Ook keukens in het leger en in penitentiaire inrichtingen worden hier toe gerekend.

Instellingskok
Een niet langer officiële benaming voor eigenlijk alle koksfuncties in de instellingskeuken. Is dus een verzamelnaam. Wordt nog veel gebruikt, soms zelfs als een soort geuzennaam.

Internet
Zie Zibb.nl

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter J!
Reageer op dit artikel