artikel

K

Horeca

Kantine Voorloper van het bedrijfsrestaurant. Een goede raad: gebruik het als ordinair beschouwde ‘kantine’ nooit in het bijzijn van een cateraar (Dat mag en doet hij alleen zelf). Kihoca Kippenhokcatering. Zeer onofficiële term uit de jaren ’80 die werd gebruikt voor kleine, niet veel om het lijf hebbende cateringlocaties. Zie ook Doorgeefluik. Kiosk Tot niet […]

Kantine
Voorloper van het bedrijfsrestaurant. Een goede raad: gebruik het als ordinair beschouwde ‘kantine’ nooit in het bijzijn van een cateraar (Dat mag en doet hij alleen zelf).

Kihoca
Kippenhokcatering. Zeer onofficiële term uit de jaren ’80 die werd gebruikt voor kleine, niet veel om het lijf hebbende cateringlocaties. Zie ook Doorgeefluik.

Kiosk
Tot niet zo vreselijk lang geleden kwam je de kiosk uitsluitend op straat tegen. Tegenwoordig bestaan er ook inpandige kiosken, bijvoorbeeld in een kantoorgebouw of ziekenhuis. Je zou die inpandige kiosken kunnen onderverdelen in enerzijds publieke en anderzijds facilitaire kiosken.

Klant
Benaming die in de bedrijfs/contactcatering voor verwarring kan zorgen. Dit woord kan namelijk gebruikt worden voor zowel de lunchgast als de (potentiële) opdrachtgever. Zie ook Gebruiker en Gast.

Klantvriendelijkheid
Uitspraak: ‘In de bedrijfscatering gaat alles prima, totdat het twaalf uur wordt. Dan gebeurt er iets heel vervelends. Dan komen de klanten binnen.’

Knijpvertragingsfactor
Een manier om bij vissen te kijken hoe vers ze zijn. Hoe verser, hoe meer weerstand. Ook aan de ogen (hoe ‘levendiger’ hoe beter) aan de kieuwen (zo rood mogelijk van binnen) en aan de vislucht (zo weinig mogelijk) kan de expert de kwaliteit van het beestje aflezen.

Koelketen
Het traject dat loopt vanaf het moment van invriezen of inkoelen in productiekeuken of fabriek tot aan de finale bereiding. In het vervoer- en bewaartraject mag de temperatuur van het product nooit boven de voorgeschreven, kritieke bewaartemperaturen uitkomen (zie bij koelvers). De koelketen mag nooit doorbroken worden. Het woord koelketen wordt in de praktijk ook gebruikt waar het om diepgevroren producten gaat. Dan dus in de betekenis van: diepvriesketen.

Koelvers
Verpakte, meestal industriële etenswaren en voedingsproducten die in de koeling bij een temperatuur van maximaal 4 tot 7 graden Celsius bewaard dienen te worden en beperkt houdbaar zijn. Zie ook Diepvries en Vers.

Koffiehuis
Voorloper van de kantine, die op zijn beurt de voorloper was van het bedrijfsrestaurant. Koffiehuizen ontstonden rond de vorige eeuwwisseling (19de naar 20ste eeuw) in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Doel: De havenarbeider uit de kroeg houden. Tegenwoordig weer in gebruik voor Turkse en Marokkaanse koffiehuizen. Zie ook de geschiedenis van de catering, in het CM-Dossier.

Kunstvlees
Benaming voor vegetarische producten die als vleesvervangers dienst doen. Een ongelukkig gekozen woord, omdat het (net als vleesvervanger) suggereert dat vegetarisch maar een tweederangs productgroep is en dat je eigenlijk toch vlees behoort te eten. Bovendien doet ‘kunst’ denken aan ‘niet echt’, ‘imitatie’ en ‘kunstmatig’. Wie komt ooit met een betere term op de proppen? Het wordt tijd, want ‘kunstvlees’ bestaat onderhand misschien al wel twintig jaar, of zelfs langer. Zonder dit ellendige woord zouden vegetarische producten misschien veel populairder zijn geworden dan tot op heden het geval is.

Ga naar de letter L!
Reageer op dit artikel