artikel

M

Horeca

Maaghonger Aan de universiteit van het Duitse stadje Tübingen werd jaren geleden proefondervindelijk vastgesteld, met behulp van speciale borden, dat er twee soorten hongergevoelens zijn. De ene mens gaat meer af op zijn maag, de ander meer op het oog. Mensen die maaghonger hebben voelen in hun maag wanneer ze genoeg hebben gehad. Mensen die […]

Maaghonger
Aan de universiteit van het Duitse stadje Tübingen werd jaren geleden proefondervindelijk vastgesteld, met behulp van speciale borden, dat er twee soorten hongergevoelens zijn. De ene mens gaat meer af op zijn maag, de ander meer op het oog. Mensen die maaghonger hebben voelen in hun maag wanneer ze genoeg hebben gehad. Mensen die met hun ogen eten gaan maar door, zolang er nog eten is. Bij de proeven in Tübingen werd gebruik gemaakt van borden met in het midden een gat, waar doorheen van onderaf het eten werd bijgvuld.

MIS
Management Informatie Systeem. Veelal geautomatiseerd systeem waarmee het management zonder tussenkomst van medewerkers of audits min of meer acuut over operationele, cijfermatige informatie kan beschikken. Met een MIS kan men vanuit de back office in de actuele cijfers van de front office kijken. Zie ook POS.

Merger
Fusie, zowel de handeling (het komen tot een fusie) als de fusie zelf.

Mystery employee
De mistery employee verricht zijn stiekeme taak onder het personeel, om te achterhalen wat er echt leeft op de werkvloer.

Mystery guest
Een expert die zich vermomt als gast/consument, om zo de gang van zaken (negatief en positief) in de organisatie, al dan niet bekend binnen die organisatie, te kunnen signaleren en analyseren..

Mobiele verkoop
Verplaatsbaar verkooppunt. Kan van alles zijn en komt steeds meer voor. De catering moet steeds vaker naar de consument toe in plaats van andersom; want anders gaat de verwende en vaak ook gemakzuchtige consument misschien liever naar de concurrent, als die gemakkelijker bereikbaar is.

Mosterd
Professor Mosterd, tot medio ‘jaren 90 verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Internationaal bekend als voedselvergiftigingsgoeroe. Voorspelde dat de 21ste eeuw de eeuw van infecties en door bacteriën verspreide kwalen zal gaan worden. Een van zijn vele uitspraken: ‘De gemiddelde huisarts is niet geïnteresseerd in voedselvergiftigingen’. Zie ook Voedselvergiftiging.

Murphy’s Law
De wet van de Ier Murphy luidt: ‘Alles wat fout kán gaan zál ook ooit fout gaan’. Deze ludieke wet is eigenlijk bloedserieus. Want wie werkt en organiseert volgens de wet van Murphy die kan heel veel faalkosten voorkomen. Er is ook een uitgebreide wet van Murphy. Die luidt: ‘Áls het fout gaat dan gaat

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter N!

Reageer op dit artikel