artikel

P

Horeca

PA Personal assistent. Pachter Iemand die een outlet van iemand anders exploiteert. Het inkomen van de pachter bestaat meestal uit een percentage van de omzet. Komt met name nog voor in scholen, sportkantines en buurthuizen. ParacommercialismeVooral de horeca maakt zich al decennia lang heel druk over wat zij valse concurrentie noemt. Zoals een sportkantine waar […]

PA
Personal assistent.

Pachter
Iemand die een outlet van iemand anders exploiteert. Het inkomen van de pachter bestaat meestal uit een percentage van de omzet. Komt met name nog voor in scholen, sportkantines en buurthuizen.

Paracommercialisme
Vooral de horeca maakt zich al decennia lang heel druk over wat zij valse concurrentie noemt. Zoals een sportkantine waar een feestavondje gehouden wordt, een zorginstelling die aan derden zalen (inclusief consumpties) verhuurd, enzovoort. Een gecompliceerde materie, die ook de nodige politieke en juridische kanten heeft.

Parameter
Vergelijkingseenheid.

Partycatering
Na personeelscatering de bekendste vorm van catering. Heeft veel raakvlakken met horeca. Belangrijkste punten van verschil zijn dat bij partycatering meestal sprake is van een opdrachtgever en – daardoor – vaak ook van een soort captive audience. Nauw verwant aan evenementencatering.

Peanut flight
Term uit de (Amerikaanse) inflight catering. Een peanut flight is een vlucht waarop de passagiers alleen een drankje met een kleinigheidje erbij (bijvoorbeeld een zakje pinda’s) krijgen geserveerd.

Penetratiegraad
Aanduiding van de mate waarin de contractcatering binnen een bepaald marktsegment is uitbesteed. Ligt in ons land in de gezondheidssector nog altijd relatief laag.

Personeelscatering
Vertaling van Angelsaksische staff catering. Is hetzelfde als bedrijfscatering.

Pilot
Vooronderzoek, vaak in vorm van normale praktijksituatie. Een soort erop of eronder.

Plate
Engelse benaming voor bord om van te eten. Meest gebruikt in term ‘plate-service’.

Polaroid
Kort voor polaroid camera. ook benaming voor de foto’s die je met een dergelijke camera maakt. Wat doet dat woord in dit ABC? Heel simpel. De polaroid camera kan in elke bedrijfstak hele goede diensten bewijzen en de catering maakt daar geen uitzondering op. Een storing? Leg vast, voor de leverancier. Een klacht? Een instructie aan medewerkers? Leg vast, als geheugensteuntje of als middel om tot een beter oordeel te komen. Enzovoort, enzovoort. De toepassingen zijn legio. Door bepaalde dingen in beeld vast te houden, kan in veel gevallen de dagelijkse routine worden hervat, zonder dat men later alleen op goede trouw en geheugen hoeft af te gaan.

POS
Staat voor point of service/sales. Meestal gebruikt voor automatiseringstoepassingen of onderdelen van automatiseringssystemen die zich bevinden op de plek waar het contact tussen dienstverlener en klant/consument plaatsvindt. Ultieme vorm is een draagbare unit waarmee bedienend personeel aan de tafel bestellingen kan doorgeven naar keuken, buffet en kassa. Meestal onderdeel van Management Informatie Systeem (MIS). Zie ook Front office en Back office.

Productiekeuken
Een keuken van waaruit andere keukens (satellietkeukens) van eenzelfde organisatie worden aangestuurd en aangeleverd.

Professionele intuïtie
Het vermogen om vakmatige problemen aan te voelen en te voorzien. Aan je water voelen dat er iets kwalijks – of iets goeds – gaande is.

Publiekscatering
Catering voor het grote publiek, waar sprake is van een captive audience. Cateringlocaties of -activiteiten in bijvoorbeeld dierentuinen, pretparken en dergelijke, maar ook in tuincentra, winkels, sportstadions en bij evenementen. Zie ook leisure catering en evenementencatering.
Publiekscatering wordt ook wel facilitaire horeca genoemd.

Push and pull
Duwen en trekken. Komt uit de sfeer van het managementjargon. Betekent in de meeste gevallen dat je bepaalde zaken, ideeën of strategieën zowel naar boven als naar beneden toe in de organisatie moet zien te verkopen.

Purchasing agent/officer/manager
Functionaris die binnen horeca- of cateringorganisatie belast is met de inkoop. Er zijn boze tongen die beweren dat de koffie in de betere hotels zo slecht is, omdat de purchasing agent in de hotellerie wat de koffie-inkoop aangaat te zeer op zijn centen zit.

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter Q!

Reageer op dit artikel