artikel

Past een formule bij mij?

Horeca

Deelnemen aan een franchiseformule of een samenwerkingsverband kan interessant zijn. Maar hoe maak ik een verantwoorde keuze? Ga na welke formule bij u past, vergelijk de voorwaarden en sta stil bij de financiële inbreng die de franchisegever van u eist.

Aansluiting zoeken bij een franchiseformule of een ander samenwerkingsverband kan voordelen met zich meebrengen. Maar nadelen zijn er ook. Naast rechten heeft een franchisenemer plichten. Daar is niets aan te doen.Iemand die zich aansluit bij een formule of samenwerkingsverband krijgt te maken met spelregels, vastgelegd in een contract en een handboek.

Hoe ‘harder’ de formule, hoe strenger de regels, hoe groter de beperkingen. Zo zijn er formules waarbij zo goed als alles is vastgelegd: de zogenoemde hardfranchise formules. Er zijn ook formules waarbij de samenwerking niet verder gaat dan gezamenlijke promotie of inkoop: de zogenoemde softfranchise formules.

Leg eisen vast
Als u zich gaat oriënteren op de formulemarkt is het belangrijk om vooraf een programma van eisen op te stellen. Daarin wordt omschreven wat u van de formule verwacht en wat de toegevoegde waarde moet zijn voor uw bedrijf. Vervolgens gaat u na welke formule daar het beste bij aansluit. Informeer bij collega’s die al zijn toegetreden. Vraag bij hen ‘referenties’ aan, zij hebben tenslotte ervaring en zullen u niet zo snel met mooie praatjes het bos insturen.

Ook het standaard handboek van de organisatie verschaft informatie. Verder is internet een prima middel. Kijk bijvoorbeeld op site van de Nederlandse Franchise Vereniging (www.nfv.nl

) waar u onder meer informatie vindt over entreebedragen, franchisefees, eigen inbreng en reclamegelden die diverse franchisegevers hanteren. De variatie in bedragen en percentages is enorm, maar dat geldt ook voor de formules en hetgeen ze doen voor de franchisenemers. Het maken van een objectieve vergelijking blijft daarom een lastige klus.

Contract
Naast de hoogte van een franchisevergoeding en andere zaken die we hiervoor hebben beschreven, is het belangrijk om stil te staan bij de volgende onderdelen:
Welke mogelijkheden heeft de franchisegever om de franchiseovereenkomst op te zeggen?
Wat voor bescherming heeft u na afloop van de franchisetermijn?
Als de franchisegever het contract eenzijdig kan opzeggen, zou dat problemen kunnen veroorzaken.
Gunt de franchisegever u een redelijke termijn (minimaal 10 jaar) om uw eventuele investeringen terug te verdienen?
Welke mogelijkheden zijn er om uw bedrijf in de toekomst te verkopen?
Bent u vrij om uw bedrijf te verkopen aan de partij die u uitkiest?
Als de franchisegever een recht van eerste koop heeft: tegen welke vergoeding kan hij dan kopen?
Welke mogelijkheden zijn er om bij een andere leverancier in te kopen wanneer deze goedkoper is dan de vaste leverancier van de formule?

Reageer op dit artikel