artikel

R

Horeca

Regenereren Weer tot leven roepen. Het op veilige consumptietemperatuur brengen van sous vide, koelverse en diepgevroren etenswaren. Is een van de meest kritieke fasen van de GMP van voedselbereiding en -handling. Toch krijgt regeneratie veel minder aandacht (en er is ook veel minder over bekend) dan het sous vide bereiden, het invriezen en inkoelen van […]

Regenereren
Weer tot leven roepen. Het op veilige consumptietemperatuur brengen van sous vide, koelverse en diepgevroren etenswaren. Is een van de meest kritieke fasen van de GMP van voedselbereiding en -handling. Toch krijgt regeneratie veel minder aandacht (en er is ook veel minder over bekend) dan het sous vide bereiden, het invriezen en inkoelen van voedsel. Een vaak vergeten hoofdstuk.

Remote-site catering
Catering op verafgelegen, geïsoleerde locaties, bijvoorbeeld ergens in de woestijn. Wordt ook wel locatiecatering genoemd en is meestal een vorm van bedrijfscatering.

Retail
Het winkelkanaal. Tegenover retail staat groothandel. Als we het specifiek over voedselverstrekking in het groot hebben, dan is de foodservice de tegenhanger van retail.

Risicodragend cateren
Kan in feite op diverse contractvormen slaan. Milde vorm kan zijn het forfait, ofwel het cateren met een aanneemsom. Extremer is ‘voor eigen rekening en risico’ cateren. Dat wil zeggen dat de serviceverlener (bijvoorbeeld een cateringorganisatie) zelf alle financieel-operationele risico’s (en misschien zelfs ook bepaalde investeringkosten) draagt. Zie ook Bonus-malus en Entre-entreprise.

Terug naar het ABC…

Ga naar de letter S!

Reageer op dit artikel