artikel

Albron de bekendste cateraar

Horeca

Albron scoort van alle cateraars het hoogst als het gaat om spontane naamsbekendheid. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Blauw Research naar de facilitaire dienstverlening in Nederland. De namen Sodexho en Compass, toch veruit de twee grootste cateraars van Nederland, worden minder genoemd.

Albron de bekendste cateraar

De mindere naamsbekendheid van Sodexho heeft vrij logische redenen. Sodexho is nog niet zo lang de nieuwe naam van Van Hecke. Daardoor moet het bedrijf opnieuw aan zijn naamsbekendheid werken. Compass werkt voornamelijk onder de namen van de werkmaatschappijen, zoals Eurest, ECS en Medirest. Desondanks is het opvallend dat Albron, dat toch pas vijf jaar bestaat, door bijna de helft van alle 800 ondervraagde facilitair managers spontaan als cateraar werd genoemd. In 2000 wist slechts een derde van de ondervraagden spontaan de naam Albron te noemen.

Blauw Research doet iedere twee jaar niet alleen onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse catering, maar ook naar de schoonmaak en beveiliging van bedrijven. Opvallende conclusie uit het laatste onderzoek is dat de uitbestedingsgraad in de catering niet toeneemt. Dat wil zeggen, de omzet neemt wel toe, maar het percentage uitbestedingen niet of nauwelijks. In de schoonmaak en beveiliging wordt wel meer uitbesteed, maar met name de kleinere bedrijven in Nederland kiezen er meer en meer voor de catering in eigen hand te nemen. In 2002 had iets meer dan de helft (53 procent) van alle bedrijven de catering bij een professionele cateraar ondergebracht. De beveiliging was door maar liefst 94 procent in professionele handen gelegd en de schoonmaak door 81 procent.

Ook als het gaat om de contractvormen zijn opvallende verschillen te zien tussen de drie vormen van facilitaire dienstverlening. De catering werkt nog altijd voor 46 procent op basis van een open boek contract, terwijl 33 procent op basis van een vaste aanneemsom opereert. In de beveiliging zijn deze percentages respectievelijk 12 en 54 procent en in de schoonmaak is het verschil nog groter: 11 procent open boek en 62 procent vaste aanneemsom.

Bij de keuze voor een bepaalde cateraar laten de meeste facilitair managers zich nog in eerste instantie leiden door prijs en kwaliteit, waarbij kwaliteit langzaamaan meer terrein wint ten opzichte van prijs. Representativiteit en assortiment staan op het verlanglijstje van de facilitair managers op plaats drie en vier.

Reageer op dit artikel