artikel

Algemene Voorwaarden Veneca

Horeca

Sinds 1 januari 2000 kent de Veneca eigen Algemene Voorwaarden die op 28 februari 2000 ter deponering aangeboden zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Hier liggen deze Algemene voorwaarden voor belanghebbenden ter inzage. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan eventueel ook worden opgevraagd bij het secretariaat van Veneca te Gorinchem.Artikel 15 van […]

Sinds 1 januari 2000 kent de Veneca eigen Algemene Voorwaarden die op 28 februari 2000 ter deponering aangeboden zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Hier liggen deze Algemene voorwaarden voor belanghebbenden ter inzage. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan eventueel ook worden opgevraagd bij het secretariaat van Veneca te Gorinchem.Artikel 15 van de Algemene Voorwaarden vermeldt dat alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer, tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen.

Reageer op dit artikel