artikel

Commissie Bezwaren Functie-indeling

Horeca

De Commissie Bezwaren Functie-indeling komt voort uit de Vakraad voor de Contractcateringbranche en doet namens de Vakraad uitspraak in geval een werknemer het niet of niet meer eens is met de indeling van de functie of van mening is, dat de feitelijke inhoud niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke omschrijving.De Commissie bestaat uit […]

De Commissie Bezwaren Functie-indeling komt voort uit de Vakraad voor de Contractcateringbranche en doet namens de Vakraad uitspraak in geval een werknemer het niet of niet meer eens is met de indeling van de functie of van mening is, dat de feitelijke inhoud niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke omschrijving.De Commissie bestaat uit vier leden en een onafhankelijk deskundige. Twee leden worden benoemd door de werkgeverspartij bij de CAO (Veneca) en twee leden door de werknemerspartijen. De onafhankelijke deskundige heeft geen stemrecht.

De procedure via de Commissie Bezwaren functie-indeling dient voorafgegaan te worden door de procedure intern in een bedrijf via contacten met de direct leidinggevende, de werkgever en een interne geschillencommissie van een bedrijf als die binnen het bedrijf is ingesteld.

Reageer op dit artikel