artikel

Commissie Werkingssfeer

Horeca

Bij een geschil over de vraag of in een concreet geval sprake is van contractcateringactiviteiten, met andere woorden of o.a. de CAO voor de Contractcateringbranche moet worden toegepast, beslist de Commissie Werkingssfeer op verzoek van de meest gerede partij. De Commissie Werkingssfeer bestaat uit negen leden, waarvan er drie worden aangewezen door KHN, drie door […]

Bij een geschil over de vraag of in een concreet geval sprake is van contractcateringactiviteiten, met andere woorden of o.a. de CAO voor de Contractcateringbranche moet worden toegepast, beslist de Commissie Werkingssfeer op verzoek van de meest gerede partij.

De Commissie Werkingssfeer bestaat uit negen leden, waarvan er drie worden aangewezen door KHN, drie door Veneca, één door de FNV Horecabond, één door CNV Bedrijvenbond en één door De Unie.

De Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat dat, afhankelijk van via welke zijde het verzoek om een uitspraak is binnengekomen, wisselend uitgevoerd wordt door het secretariaat van de Vakraad voor de Contractcateringbranche of het secretariaat van de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf.

De uitspraak van de Commissie heeft het karakter van een bindend advies voor partijen, indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen deze uitspraak als zodanig te accepteren.

Commissie Werkingssfeer
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
postbus 693, 4200 AR Gorinchem
tel. (0183) 61 92 33, fax (0183) 61 96 17

Reageer op dit artikel