artikel

Een bommelding. Help!

Horeca

Je hoort de laatste tijd veel over bommeldingen. De horeca kan daar mee te maken krijgen. Hoe kan ik in zo’n geval de veiligheid garanderen zonder al te veel omzetderving op te lopen? Wees voorbereid, reageer alert en blijf nuchter.

Bijna dagelijks zijn er in ons land bommeldingen die het nieuws halen. Van de meeste meldingen hoort u trouwens niets. Maar ze veroorzaken wel veel ongemak. Het is niet denkbeeldig dat uw bedrijf in de toekomst ook met zo’n melding – telefonisch, per fax. per e-mail of per brief – wordt geconfronteerd. Hoe gaat u dan te werk?

De kans is groter dan 90% dat er een kwalijke grappenmaker aan het werk is en er helemaal niets aan de hand is. Toch mag u daar niet van uitgaan. Nee, u bent verplicht de melding te noteren; het desbetreffende formulier maakt deel uit van het wettelijk opgelegde bedrijfsnoodplan.

Na de melding treedt u of uw hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) zo spoedig mogelijk in contact met de politie. Dat kan via telefoonnummer 112. De politie zal proberen te achterhalen hoe serieus de dreiging is. De kans is groot dat men geen risico wil lopen. Het pand zal ontruimd moeten worden. Uiteraard zal dat ordelijk en snel moeten gebeuren. Daarom is het ook zo belangrijk dat horecaondernemers jaarlijks oefenen met evacueren.

Strategie
Waar brengt u uw gasten in het geval van een ontruiming naar toe? En waar moeten uw medewerkers heen? Hen allen aan hun lot overlaten is de slechtst denkbare optie; uw gasten bent u waarschijnlijk voorgoed kwijt, en voor de motivatie van uw medewerkers is zoiets niet bevorderlijk.

Maak daarom nu, inderdaad nú, afspraken met collega’s in de nabije omgeving. Voor het geval dát. Houd er rekening mee dat het doorzoeken van uw bedrijf verscheidene uren kan duren. Wat doet u in de tussentijd met uw gasten en uw personeel?

Bedenk dat uw gasten vermoedelijk geen of weinig spullen bij zich hebben, want daar was geen tijd voor. Ze zijn waarschijnlijk aardig onthand. Ga er daarom niet vanuit dat zij de gebeurtenis even nuchter en met evenveel relativeringsvermogen zullen ondergaan als u. Probeer hen bij te staan.

Omzetschade
Een ontruiming is een kostbare zaak. Immers, de kosten lopen door en er is geen omzet. Verhaal op de dader is alleen mogelijk als deze getraceerd kan worden. Alle kans dat dit een kale kip is.

Bovendien kan het lang duren voordat u uw geld hebt. Bij de overheid hoeft u niet aan te kloppen. Verzekeren lijkt nauwelijks zinvol. Kijkt u nog wel even uw polis na of eventuele bomschade wél gedekt is? Het kan zijn dat schade als gevolg van terrorisme uitgesloten is.

Alert

Op zoek gaan naar spoken is niet nodig, maar probeer wel alert te zijn. U ontvangt een pakje met een merkwaardige vorm of een eigenaardige adressering. Of een envelop waarin, voor het gevoel, poeder lijkt te zitten. Wat dan? Nooit zelf openmaken, maar zonder dralen de politie waarschuwen! Beter vijf keer vals alarm dan één keer te nonchalant!

Reageer op dit artikel