artikel

Geschillencommissie Voorkoming benadeling vertrouwenspersoon

Horeca

Een (bedrijfs)vertrouwenspersoon zal door de werkgever niet worden belemmerd dan wel geschaad in haar/zijn positie, mogelijkheden of kansen binnen de onderneming door het enkele feit dat zij/hij een dergelijke functie vervult. Indien een vertrouwenspersoon van mening is, dat ten opzichte van haar/hem in strijd hiermee wordt of is gehandeld, kan zij/hij hierover een klacht indienen […]

Een (bedrijfs)vertrouwenspersoon zal door de werkgever niet worden belemmerd dan wel geschaad in haar/zijn positie, mogelijkheden of kansen binnen de onderneming door het enkele feit dat zij/hij een dergelijke functie vervult. Indien een vertrouwenspersoon van mening is, dat ten opzichte van haar/hem in strijd hiermee wordt of is gehandeld, kan zij/hij hierover een klacht indienen bij de Vakraad.De Vakraad stelt vervolgens een geschillencommissie in die bestaat uit drie leden, te weten één werknemerslid, één werkgeverslid en een onafhankelijk voorzitter. De Commissie wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris van de Vakraad.De Commissie doet uitspraak uiterlijk binnen twee maanden na de laatste hoorzitting.

Reageer op dit artikel