artikel

Openen en sluiten

Horeca

Zorg dat de nooduitgangen van het slot af zijn. Leeg de asbakken in de asverzamelaar. Zaken waar u met het oog op (brand)veiligheid moet letten als u uw zaak opent of sluit.

Openen
Waar u met het oog op (brand)veiligheid dagelijks op moet letten als u uw zaak heeft geopend:

 • Zorg dat de nooduitgangen van het slot af zijn
 • Controleer of de vluchtwegen binnen en buiten vrij zijn
 • Ga na of de vluchtwegsignalering brandt en zichtbaar is
 • Controleer of de noodverlichting brandt en zichtbaar is
 • Check of de brandblusmiddelen intact, goed zichtbaar en bereikbaar zijn
 • Houd de meterkast en CV-ruimte vrij van opslag
 • Zorg dat de passende deksels en/of blusdekens bij de frituurpan aanwezig zijn
 • Berg brandbare vloeistoffen op in de brandvrije kast
 • Sluiten
  Waar u met het oog op (brand)veiligheid op moet letten als u uw zaak aan het eind van de dag sluit:

 • Leeg de asbakken in de asverzamelaar
 • Werp afval in de container
 • Sluit de afvalcontainer altijd af
 • Verwijder brandbare materialen tegen de gevels
 • Controleer de buitenverlichting
 • Is ook buiten de publieksruimten alles opgeruimd?
 • Controleer of alle ramen, deuren en nooduitgangen afgesloten zijn
 • Check door het hele bedrijf of er nog mensen zijn
 • Ga na of alle apparatuur uitgeschakeld is
 • Controleer alle brandgevaarlijke plaatsen
 • Schakel de afzuigkap in de keuken uit
 • Controleer de laagspanningsinstallaties (transformatoren) op overbelasting
 • Vul deze checks aan met onderdelen die specifiek bij uw bedrijf van belang zijn.

  Reageer op dit artikel