artikel

Toetsingscommissie (Werkdruk en Functieverlaging)

Horeca

De werknemer kan alleen of tezamen met andere werknemers een onderbouwde melding van werkdruk indienen, in eerste instantie aan de direct leidinggevende of indien de melding naar de mening van de werknemer(s) niet bespreekbaar is met de direct leidinggevende bij de directe leidinggevende. De leidinggevende bij wie de melding is gedaan, geeft schriftelijk aan welke […]

De werknemer kan alleen of tezamen met andere werknemers een onderbouwde melding van werkdruk indienen, in eerste instantie aan de direct leidinggevende of indien de melding naar de mening van de werknemer(s) niet bespreekbaar is met de direct leidinggevende bij de directe leidinggevende.

De leidinggevende bij wie de melding is gedaan, geeft schriftelijk aan welke actie(s) hij/zij zal ondernemen. Deze reactie wordt binnen twee weken geretourneerd aan de betrokken werknemer(s) en tevens verstuurd aan de Toetsingscommissie.

De Toetsingscommissie, samengesteld door de ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging, onderzoekt de melding en beoordeelt de actie(s) van de leidinggevende indien de melding van te hoge werkdruk naar de mening van de werknemer(s) niet serieus door de leidinggevende in behandeling is genomen. De Toetsingscommissie legt binnen vier weken haar advies voor aan de directie van de betrokken organisatie.

De Toetsingscommissie legt, indien de melding en haar advies niet binnen vier weken afdoende zijn behandeld, haar bevindingen voor aan een Geschillencommissie van de Vakraad. Deze geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, twee leden van werknemers (waarvan minimaal één bij voorkeur lid is van de Vakraad) en twee leden van werkgevers (waarvan bij voorkeur minimaal één lid van de Vakraad is).

De Toetsingscommissie speelt eveneens een rol bij functieverlagingen in geval van toepassing van de aanvullingsregeling indien een individuele werknemer daartoe bij de Commissie een verzoek indient.

Reageer op dit artikel