artikel

Vertrouwenspersoon

Horeca

Opmerkingen of gedragingen van seksuele aard of met een seksuele ondertoon, die voor de wederpartij vernederend en/of belastend zijn, worden binnen de arbeidsverhoudingen niet toegestaan. Deze gedragingen kunnen leiden tot sancties voor diegene die zich daaraan schuldig maakt. De werkgever wijst, met instemming van de ondernemingsraad c.q. de personeelsvertegenwoordiging een contact/vertrouwenspersoon aan met als taak […]

Opmerkingen of gedragingen van seksuele aard of met een seksuele ondertoon, die voor de wederpartij vernederend en/of belastend zijn, worden binnen de arbeidsverhoudingen niet toegestaan. Deze gedragingen kunnen leiden tot sancties voor diegene die zich daaraan schuldig maakt.

De werkgever wijst, met instemming van de ondernemingsraad c.q. de personeelsvertegenwoordiging een contact/vertrouwenspersoon aan met als taak het kennisnemen van en begeleiden en bemiddelen bij klachten van werknemers over ongewenste omgangsvormen.

Indien de bemiddeling door de bedrijfsvertrouwenspersoon niet het gewenste resultaat heeft, kan een betrokken werknemer een schriftelijk gemotiveerde klacht indienen bij de CAO-partijen. CAO-partijen stellen een vertrouwenspersoon aan ter verdere behandeling.

Reageer op dit artikel