artikel

Wanneer moet ik stoppen?

Horeca

Mijn cafetaria loopt niet goed. Wanneer is het tijd om ermee te stoppen? Breng kosten en opbrengsten in kaart. Stel doelen. Haalt u die doelen niet, neem dan het vergaande maar verstandige besluit om uw bedrijf te beëindigen.

Een globale beschouwing wijst uit dat een kwart van de horecabedrijven erg goed boert, de helft gemiddeld draait en een kwart op of onder het bestaansminimum zit. Ondernemers uit deze laatste groep gaan in de regel veel te lang door. Vaak tegen beter weten in.

Hoe staat u ervoor? Bent u constant aan het schuiven met facturen? Is Uw huidige (leveranciers) lening bijna afgelost en probeert U die te vervangen door een nieuwe? Durft u met de facturen niet meer naar uw bank, maar betaalt u deze liever op het postkantoor? Staat er regelmatig een deurwaarder op de stoep?

Allemaal symptomen dat het niet goed gaat. Het is onvoorstelbaar hoe creatief ondernemers met liquiditeitsproblemen omgaan en hoe lang ze dat vol kunnen houden. Soms wel jaren. Ze klampen zich vast aan kleine oplevingen. Een paar maanden gaat het goed. Vervolgens vallen ze weer terug.

Helder beeld
Hoe krijgt u een helder beeld van de problematiek? Op de eerste plaats is het noodzakelijk dat er actuele cijfers zijn: een recente balans en een winst-en-verliesrekening. Het is van belang dat u in ieder geval de omzet per maand kent.

Aan de hand van de maandomzetten – seizoensinvloeden zijn erg belangrijk – en de gegevens uit uw recente winst-en-verliesrekening kunt u een prognose maken. Maak de prognose in eerste instantie zelf en laat deze door uw financieel adviseur controleren. U kent uw bedrijf tenslotte het beste en u bespaart op deze manier accountantskosten. Controleer vervolgens iedere maand of u de prognose haalt en stel waar nodig de prognose voor de toekomst bij.

Een ander goed hulpmiddel is om op een vaste dag in de week de stand te bepalen van de nog te betalen rekeningen (de crediteuren). Loopt u in of loopt u juist uit?Negatieve spiraal
Blijkt bij het doorrekenen van opbrengsten versus kosten dat het toch wel heel moeilijk is. Ziet U de crediteurenstand nagenoeg niet teruglopen. Verdient U eigenlijk te weinig voor de eigen arbeid, stel dan een termijn vast en formuleer doelen.

Formuleer als doelen bijvoorbeeld dat u na een halfjaar een bepaalde winst moet maken en dat de crediteurenstand niet meer mag zijn dan 50% tot 75% van de gemiddelde maandomzet. Haalt U deze doelen niet, doe uzelf dan een groot plezier en stop met de onderneming. Verkoop de zaak en neem het verlies eenmalig. Doorbreek in ieder geval de negatieve spiraal. Bedenk dat U de zaak beter zelf op tijd van de hand kan doen dan dat een ander (deurwaarder, belasting of bank) dat te laat voor u doet.

Verdelen

Als u tijdelijk niet is staat bent, om uw crediteuren tijdig te betalen, probeer hetgeen u kunt betalen dan zoveel mogelijk onder hen te verdelen. Dat is beter dan sommige leveranciers wel en andere in het geheel niet te betalen.

Reageer op dit artikel