artikel

Begeleiding en opleiding belangrijke pijlers

Horeca

Persoonlijke begeleiding en opleiding zijn voor werknemers in de contractcatering belangrijke pijlers voor plezier en voldoening in hun werk. Dat blijkt uit een pilot die het Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid Contractcatering (SAW) uitvoerde in opdracht van de Stichting Vakraad voor de Contractcatering en de deelnemende CAO-partijen.

In oktober 2001 werd gestart met het project, bedoeld om meer zicht te krijgen op de wensen van nieuwe werknemers. De contractcatering kampt met een hoog uitstroompercentage, terwijl het personeel op locatie juist (mede)bepalend is voor het succes van een cateraar. Zowel opdrachtgevers als medewerkers geven aan niet blij te zijn met de voortdurende wisselingen en te weinig of onbekwaam personeel. Omdat al geruime tijd sprake is van een personeelstekort, schiet ook de begeleiding op de werkplek er (te) vaak bij in.

Uit een door Felix & Co. uitgevoerde quickscan bleek in 1999 dat medewerkers die uitstromen, dat vooral doen omdat ze onvoldoende begeleidt worden op hun werkplek en/of problemen hebben met de combinatie werk en privé. Medewerkers stromen bovendien voornamelijk in het eerste half jaar uit.

Enerzijds kenmerkt de cateringbranche zich door het grote aantal laaggeschoolden en het aantal herintreders met een deeltijdfunctie, anderzijds door de kenmerken van een cateringorganisatie. Daarbij gaat het om zaken als de fysieke afstand tussen de organisatie en de locatie, de invloed van de opdrachtgever in de besluitvorming rondom personeelsvoorzieningen en de enorme omvang van veel cateringorganisaties. Daardoor krijgt en houdt de organisatie moeilijk grip op de medewerker. Omdat ook nog sprake is van een dalende kwaliteit in het aanbod van nieuwe medewerkers, wordt ondersteuning aan en begeleiding van nieuwe medewerkers steeds belangrijker voor het op peil houden van de kwaliteit van de dienstverlening.

Ideale situatie
Sodexho (19 medewerkers), Compass (5), Albron (4), SAB, Prorest en Appèl (allen 2) stelden medewerkers ter beschikking. Zij werden ruim een half jaar begeleid vanuit een min of meer ideale situatie, dus met intensieve begeleiding en het volgen van opleidingen vanaf het eerste moment.

“Omdat medewerkers een opleiding mochten volgen, voelden ze zich belangrijk en kregen ze het gevoel dat ze iets konden”, vertelt Eiline Roordink, die de pilot namens het SAW coördineerde. “De begeleiding werd zelfs als essentieel ervaren. Want juist (regio)medewerkers gaven aan daaraan veel waarde te hechten. Omdat ze steeds van werkplek wisselen, verdwalen ze in de organisatie.”

Behalve de centrale plaats voor de medewerker, geuit door middel van aandacht in de opleiding en op de locatie, moet volgens de bevindingen van het SAW niet alleen energie gestoken worden in werving en selectie, maar juist in het behoud van de bestaande medewerkers. Tijdige signalering van knelpunten is daarbij een belangrijk onderdeel. De bevindingen en aanbevelingen worden aangeboden aan de Vakraad en de deelnemende bedrijven.

Voor meer informatie over de rapportage van de pilot:
SAW, Eiline Roordink, (0183) 62 48 33.

Reageer op dit artikel