artikel

Officiële waarschuwing na uitlaten hond

Horeca

De cafés De Klap, St. Joris en De Klarist in Den Haag blijven zich inzetten voor het versoepelen van de vergunningseisen in de nieuwe Drank- en Horecawet. Volgens de café-exploitanten zijn de eisen onwerkbaar voor met name kleinere ondernemers. Horecaondernemers zijn verplicht altijd een leidinggevende in de zaak te hebben die én het diploma sociale hygiëne heeft én op de vergunning vermeld staat. Overtreding van de wet is op deze manier haast onvermijdelijk, stellen de drie caféhouders. De ondernemers brachten de problematiek een paar weken geleden via een oproep in Misset Horeca aan de orde. Hier volgen een aantal reacties. Van ondernemer Mark Harmsen in Utrecht bijvoorbeeld, die de inspectie op bezoek kreeg terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. Na twee minuten was hij ter plekke. Het kwam hem niettemin op een officiële waarschuwing te staan.
Collega’s met vergelijkbare ervaringen of oplossingen kunnen nog steeds reageren op faxnummer (070) 362 43 48 of mailen naar info@klap.nl.

Officiële waarschuwing na uitlaten hond

onbegrijpelijk simpele leerstof
Als leerling-kok begonnen, daarna alle vestigingspapieren gehaald om mijn eigen bedrijf te starten. De stof die voor het examen geleerd moest worden, behelsde onder andere hygiëne, vakmanschap, recht, menuleer, gastheerschap etc., etc. Na al die jaren opleiding kon men spreken van een starter met de nodige knowhow. Inmiddels ben ik eigenaar en exploitant van twee horecabedrijven. Natuurlijk heb ik in de twintig jaar dat ik in ons mooie vak werkzaam ben veel ervaring opgedaan, maar de basis is tijdens mijn studiejaren gelegd.

Waar ik me mateloos aan heb gestoord is het feit dat mijn echtgenote, die inmiddels tien jaar meewerkt in de zaken, haar diploma sociale hygiëne moest halen. Ik wil niet arrogant zijn, maar de leerstof was zo eenvoudig dat mijn vrouw er op veel momenten niets van begreep. Haar opleidingsniveau (universitair) was met betrekking tot de cursus waarschijnlijk te hoog. Natuurlijk slaagde ze. Formaliteit opgelost.

Het verschil in opleiden nu met pakweg twintig jaar terug is u vast wel duidelijk. Sociale hygiëne heeft niets met bijvoorbeeld vakmanschap of hygiëne te maken. Misschien wel de belangrijkste aspecten van ons vak. En wat dacht u van boekhouden, personeelszaken, arbo… en ga maar door. Ik kan me niet voorstellen dat ondernemers met een dergelijke opleiding een succesvolle onderneming kunnen exploiteren. Ik veronderstel ook dat er met verschillende maten gemeten wordt.

Wat mij betreft mag de overheid de vestigingeisen weer aanscherpen. Dat komt de kwaliteit in onze horeca ten goede. Mijn bericht aan de overheid: geef de hardwerkende, succesvolle en vakbekwame ondernemer eens een pluim in plaats van nieuwe regelgeving. MKB’ers zijn tot slot de motor van de BV Nederland.

Alex van Rossem, Lunchroom Coffeehof en Restaurant PUUR, Veghel

Helemaal mee eens
Beste collega’s, ik mail namens mijn collega’s van de ondernemersvereniging Druten, sector horeca. We hebben jullie oproep tijdens onze vergadering behandeld. We zijn het helemaal met jullie eens, omdat wij ook in een klein dorp wonen en vaak kleine bedrijfjes hebben. Ook het aantal BHV-ers (bedrijfshulpverleners) is een probleem. Helaas weten wij ook geen oplossing. Maar we willen wel op de hoogte blijven. Contactpersoon is Corrie Bilderbeek.info@bilderbeek.nl

Toiletbezoek mag, pand verlaten niet
Naar aanleiding van uw oproep wil ik graag reageren. Een situatieschets. Ik ben eigenaar van King Arthur in het centrum van Utrecht. Het bedrijf is zeven dagen per week open, van 11.00 uur tot ongeveer 01.00 uur. Ik heb drie bedrijfsleiders die de dagelijkse leiding hebben, maar ook geld storten, inkopen doen etc, zodat zij tijdens hun dienst wel eens afwezig zijn.

Ongeveer een maand geleden kreeg ik controle van de Keuringsdienst van Waren. Op het moment van binnenkomst van de inspecteurs was ik net met mijn hond aan het wandelen. Ik werd door een medewerker gebeld op mijn mobiele telefoon en ben onmiddellijk teruggelopen. Twee minuten later was ik ter plekke.

Dit leverde me een officiële waarschuwing op. De inspecteurs deelden mij mee dat er altijd een bedrijfsleider aanwezig dient te zijn. Ik mocht wel boven (in mijn woning) slapen of naar het toilet gaan, maar niet het pand verlaten. Navraag bij Koninklijk Horeca Nederland leerde dat deze heren de wet wel erg letterlijk nemen.

Nadelen: behalve de extra kosten van de opleidingen zijn er volgens mij nog twee. Als ik namelijk twee bedieningsmedewerkers op mijn vergunning toevoeg als beheerder of als bedrijfsleider, zou ik volgens de CAO hun functiegroep en dus hun salaris moeten verhogen. En elke keer dat ik een beheerder/bedrijfsleider aan de vergunning toevoeg, of er een afvoer, ben ik verplicht een nieuwe vergunning aan te vragen à 500 euro. Afgezien van het papierwerk en de tijd die het in beslag neemt, is het dus ook een behoorlijke kostenpost.

Mark Harmsen, King Arthur BV, Utrecht

Te gek voor woorden
Ik heb met interesse uw oproep in Misset gelezen. Heb zelf in de Ledenraad van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) al aandacht gevraagd voor het probleem. Het is toch te gek voor woorden dat regels zo moeten worden geïnterpreteerd, temeer daar de achterliggende gedachte bij het tot stand komen van deze regelgeving juist is bedoeld om bonafide ondernemers te beschermen tegen malafide praktijken als schijnbeheer.

Het dagelijks bestuur van KHN heb ik gevraagd een verzoek in te dienen bij de Keuringsdienst van Waren waarin het gemeenten mogelijk wordt gemaakt een aanhangsel toe te staan waarin mutaties in het bestand van leidinggevenden zonder al te veel kosten kunnen worden geregeld. Ook zou afwezigheid moeten worden toegestaan, mits er binnen vijftien minuten een leidinggevende aanwezig kan zijn.

Dit vereist echter wel aanpassing van de wetgeving. De Keuringsdienst kaatst de bal dan ook terug en zegt dat zij slechts uitvoering geeft aan de wetgeving. Verandering van de wet zou in Den Haag geregeld moeten worden.Ik wens u veel succes. Wellicht dat een uitgebreide lobby werkt. Weet u in ieder geval verzekerd van de steun van de afdeling Leeuwarden van KHN en de regio Fryslan.

Baukje de Vries

Reageer op dit artikel