artikel

Doorstart na een faillissement

Horeca

Bij een doorstart doet u direct na een faillissement een bod op de gezonde delen van uw bedrijf om daarmee een nieuwe start te maken.

U gaat door met de gezonde onderdelen van uw bedrijf, de schulden blijven achter in de failliete boedel. Net als uw overtollige personeel. De wet bepaalt dat u bij een doorstart uw personeel niet automatisch hoeft mee te nemen.

Nadelen
Het lijkt allemaal heel eenvoudig. En in de praktijk is een doorstart vaak snel geregeld. Als u het met de curator eens wordt over de voorwaarden voor de overname, kan uw nieuwe onderneming snel van start.

Maar er kleven nadelen aan een doorstart. Allereerst de onzekerheid bij het personeel. Zeker als de betaling van salarissen in het geding komt, gaan de eerste (en meestal de beste) personeelsleden op zoek naar een andere werkgever en bent u ze kwijt.

Ook voor de buitenwereld is de naam van uw onderneming besmet. Leveranciers willen vaak niet meer leveren omdat ze nog een vordering bij de ‘oude’ onderneming hebben openstaan en klanten eisen extra garanties of stappen naar de concurrent.Acht tips voor een doorstart

1. Bereid de doorstart tijdig voor

De gezonde onderdelen van de onderneming moeten vóór het uitspreken van het faillissement getaxeerd worden om snel een verantwoord bod erop uit te kunnen brengen bij de curator. Maar wees niet te snel met het uitvoeren van uw plannen. Als u de doorstart al vóór het uitspreken van het faillissement realiseert, kan de curator die aanvechten omdat u de schuldeisers benadeelt.

2. Laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren

De onderdelen van uw bedrijf waarmee u wilt doorstarten, moeten ook daadwerkelijk gezonde onderdelen zijn. En dat kunt u zelf niet bepalen. Daarvoor is een uiterst kritisch onderzoek nodig door een onafhankelijke externe deskundige. Uit dat onderzoek moet blijken of uw onderneming nog wel aansluiting met de markt heeft en of de oorzaak van de discontinuïteit niet te wijten is aan mismanagement.

3. Wees open

Nieuws over uw faillissement verspreidt zich razendsnel. Als u het uw klanten niet vertelt, dan zorgt de concurrent daar wel voor. Meld uw klanten dus wat er aan de hand is en hoe u de problemen wilt oplossen. Brief ze ook onmiddelijk op het moment dat alle narigheid achter de rug is.

4. Koester de bank

De bank kan u tijdens een doorstart maken of breken. Speel altijd open kaart, houd de relatie met uw bankier goed en draai vooral niet omde zaken heen. Vertel duidelijk wat er misloopt en waar de mogelijkheden liggen. In de praktijk is de ‘huisbank’ vaak niet genegen mee te werken aan een doorstart en zult u op zoek moeten naar nieuwe financiers.

5. Zorg voor voldoende financiering

U heeft niet alleen geld nodig voor de overname van de boedel, maar ook voor daarna. De kosten van bedrijfsvoering bij een doorstart zijn hoger, leveranciers leveren niet meer op krediet en klanten vragen extra garanties.

6. Snijd hard

Bij een doorstart kunt u bepalen hoeveel personeel u weer in dienst kunt nemen. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt: houd het bescheiden. Nu kunt u flink snijden, later kunt u nog altijd weer extra personeel aannemen.

7. Business as usual

Tijdens een doorstart kan een deel van het personeel gewoon aan de slag blijven. Laat zoveel mogelijk de normale bedrijfsprocessen doorgaan, zodat uw klanten niet in de verleiding komen om uit te wijken naar de concurrent.

8. Terug naar de kern

In de eerste jaren na de doorstart is één ding belangrijk: geld verdienen. Kies alleen voor producten en activiteiten die direct renderen. Activiteiten die veel investeringen en aandacht vergen, zijn meer iets voor later.

Reageer op dit artikel