artikel

Evenementen

Horeca

Stelling:

Partycateraars moeten zich (meer) gaan toeleggen op de organisatie van evenementen.

De Reacties

Tom Quicken, directeur/eigenaar van Tom Quicken Party & Cateringservice BV in Tegelen-Venlo
Ik ben het met deze stelling eens! Ik denk dat je als service naar de klant het complete feestpakket moet aanbieden. Het is voor een klant erg aantrekkelijk om met een partycateraar om de tafel te gaan die alles kan regelen. Verder is het voor de partycateraar een geruststelling, omdat hij weet dat alles geregeld is. Hij hoeft niet te denken: ‘zullen ze wel gedacht hebben aan…..?’

Provisies die vaak betaald worden aan een organisatiebureau kan de partycateraar zelf aan zijn resultaat toevoegen, evenals de kortingen die organisatiebureaus vaak krijgen bij derden. Bovendien kun je als partycateraar rechtstreeks de prijsopgave maken naar de klant. Organisatiebureaus vragen vaak van meerdere cateraars een offerte op en maken daaruit een keuze.

Siebe Terband, directeur/eigenaar van Siebe Terband Catering Concepts BV in Hilversum
Ik onderschrijf deze stelling, maar het is voor de cateraar eigenlijk een min of meer gedwongen keuze. Als je kijkt vanuit de historie, waren er vroeger niet of nauwelijks organisatiebureaus. Alles wat nodig was voor het geven van een feest werd geregeld door de cateraar. Anno 2003 is een trend zichtbaar waarin opdrachtgevers afwillen van de ‘platte’ feesten en vragen om meer inhoud en body. De cateraar kan hier niet voldoende op inspringen, omdat die met zijn expertise teveel in één hoek zit.

Organisatiebureaus hebben die mogelijkheden wel. Het probleem is echter dat binnen die laatste branche geen duidelijke profielen aanwezig zijn. Het opzetten van een organisatiebureau is een hot item en daardoor betreden veel niet-gekwalificeerde bedrijven de markt. Bovendien zijn die bureaus niet onafhankelijk. Ze kiezen suppliers, terwijl de keuze voor een cateraar moet afhangen van bijvoorbeeld het soort feest en de locatie. Het kan niet zo zijn, dat de keuze voor een cateraar op voorhand al is bepaald. En daardoor ligt de bal nu bij de cateraars: wachten tot ze ooit eens benaderd worden door een organisatiebureau of zichzelf meer toeleggen op de organisatie van evenementen. Velen zullen noodgedwongen kiezen voor de laatste optie.

Marijke de Roos, directeur/eigenaar van A la Cuisine in Apeldoorn
Ik begrijp eigenlijk niet goed waar de stelling vandaan komt. Partycatering en evenementenorganisatie zijn twee duidelijk verschillende disciplines met ieder hun eigen expertise. In dat opzicht is het wellicht een beetje vreemd dat ik wel in veel gevallen zowel het evenement als de catering verzorg. Ik werk vanuit een bepaalde thematiek: verzin het thema en vervolgens een passend evenement.

Maar alle andere bijkomstigheden besteed ik uit, daarvoor huur ik altijd mensen in. Ik leg het concept neer en zij weten wat er organisatorisch komt kijken bij een evenement: bijvoorbeeld de calculatie en de haalbaarheid van bepaalde ideeën. Het publiek is gewend en verwend, wij moeten onze gasten dus iets bieden. Daarvoor is specialisatie en expertise nodig.

De Reacties

Tom Quicken, directeur/eigenaar van Tom Quicken Party & Cateringservice BV in Tegelen-Venlo
Ik ben het met deze stelling eens! Ik denk dat je als service naar de klant het complete feestpakket moet aanbieden. Het is voor een klant erg aantrekkelijk om met een partycateraar om de tafel te gaan die alles kan regelen. Verder is het voor de partycateraar een geruststelling, omdat hij weet dat alles geregeld is. Hij hoeft niet te denken: ‘zullen ze wel gedacht hebben aan…..?’

Provisies die vaak betaald worden aan een organisatiebureau kan de partycateraar zelf aan zijn resultaat toevoegen, evenals de kortingen die organisatiebureaus vaak krijgen bij derden. Bovendien kun je als partycateraar rechtstreeks de prijsopgave maken naar de klant. Organisatiebureaus vragen vaak van meerdere cateraars een offerte op en maken daaruit een keuze.

Siebe Terband, directeur/eigenaar van Siebe Terband Catering Concepts BV in Hilversum
Ik onderschrijf deze stelling, maar het is voor de cateraar eigenlijk een min of meer gedwongen keuze. Als je kijkt vanuit de historie, waren er vroeger niet of nauwelijks organisatiebureaus. Alles wat nodig was voor het geven van een feest werd geregeld door de cateraar. Anno 2003 is een trend zichtbaar waarin opdrachtgevers afwillen van de ‘platte’ feesten en vragen om meer inhoud en body. De cateraar kan hier niet voldoende op inspringen, omdat die met zijn expertise teveel in één hoek zit.

Organisatiebureaus hebben die mogelijkheden wel. Het probleem is echter dat binnen die laatste branche geen duidelijke profielen aanwezig zijn. Het opzetten van een organisatiebureau is een hot item en daardoor betreden veel niet-gekwalificeerde bedrijven de markt. Bovendien zijn die bureaus niet onafhankelijk. Ze kiezen suppliers, terwijl de keuze voor een cateraar moet afhangen van bijvoorbeeld het soort feest en de locatie. Het kan niet zo zijn, dat de keuze voor een cateraar op voorhand al is bepaald. En daardoor ligt de bal nu bij de cateraars: wachten tot ze ooit eens benaderd worden door een organisatiebureau of zichzelf meer toeleggen op de organisatie van evenementen. Velen zullen noodgedwongen kiezen voor de laatste optie.

Marijke de Roos, directeur/eigenaar van A la Cuisine in Apeldoorn
Ik begrijp eigenlijk niet goed waar de stelling vandaan komt. Partycatering en evenementenorganisatie zijn twee duidelijk verschillende disciplines met ieder hun eigen expertise. In dat opzicht is het wellicht een beetje vreemd dat ik wel in veel gevallen zowel het evenement als de catering verzorg. Ik werk vanuit een bepaalde thematiek: verzin het thema en vervolgens een passend evenement.

Maar alle andere bijkomstigheden besteed ik uit, daarvoor huur ik altijd mensen in. Ik leg het concept neer en zij weten wat er organisatorisch komt kijken bij een evenement: bijvoorbeeld de calculatie en de haalbaarheid van bepaalde ideeën. Het publiek is gewend en verwend, wij moeten onze gasten dus iets bieden. Daarvoor is specialisatie en expertise nodig.

Reageer op dit artikel