artikel

Wild zwijn

Horeca

Iedereen kent de foto’s van Franse boeren die met een huisvarken aan een touw truffels (ondergrondse paddestoelen) zoeken, die het varken door de aarde heen ruikt. Overigens is het onbegrijpelijk dat een neus die zo scherp is tegelijk kan worden gebruikt om soms tot een decimeter diep de grond om te woelen. Het gezichtsvermogen van het wilde zwijn is matig. Als men met goede wind bewegingloos zit of staat, kan een wild zwijn vlak langs u heen lopen.

Het wilde zwijn, of het Euraziatische wilde zwijn is een imponerend oerwezen, uiterst weerbaar, sterk, spijkerhard, snel en slim, dat zo nodig ogenblikkelijk tot de aanval overgaat. Wilde zwijnen leven voornamelijk in open bos in groepen van wel 50 dieren. Ze zijn gek op modderbaden en zijn dan ook vaak in de buurt van modderpoelen te vinden. Ook kunnen ze goed zwemmen.

In Nederland komen ze in twee provincies voor: op de Veluwe en in het Meinwegge- gebied in Limburg. De Veluwse varkensbevolking staat niet in verbinding met andere wilde varkens in Nederland. Er zal zeker wel eens een wild zwijn de IJssel of de Rijn overzwemmen en over onze oostelijke grensgedeelten wisselen wel verdwaalde varkens, maar dat blijven uitzonderingen. De Limburgse varkensstand is onderdeel van een grotere concentratie varkens over de Duitse grens. Het type wijkt enigszins af van dat van het Veluwse varken.

Na zwartwildtellingen en in overleg met onder meer de landbouw en de bosbouw krijgen jagers op basis van afschotvergunningen min of meer opdracht de gewenste voorjaarsstand te handhaven.De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij staat een maximale voorjaarsstand van ongeveer 600 stuks zwartwild in de vrije wildbaan toe. Deze opdracht tot afschot is vrij dwingend. In het verleden is namelijk wel eens ontoelaatbare schade in de landbouw (maïs, aardappelen) ontstaan.Beheer, tellingen en afschot worden gecoördineerd vanuit de grootste wildbeheereenheid van ons land, de Vereniging Wildbeheer Veluwe.

De bronsttijd (beertijd) valt in de late herfst; hierbij leveren de beren verwoede gevechten. Tegen ernstige schade van de slagtanden (houwers; tot 25 cm lange hoektanden in de onderkaak) zijn zij in die periode beschermd door een onderhuids schild van hard bindweefsel en vet op schouders en voorste deel van de flanken. Per worp worden 3–7 jongen geboren, die ongeveer een half jaar lang hun in de lengte gestreepte jeugdkleed behouden; de draagtijd beloopt 110–120 dagen.De troepen bestaan uit zeugen (baggen) met biggen en overjarige jongen; in de winter voegen volwassen mannetjes zich bij deze rotten. Oude beren (keilers) leven gewoonlijk solitair.

Vanaf augustus is wild zwijn verkrijgbaar.
Hieronder volgen wat suggesties voor recepten.

Wild zwijnspeper met zuurkool en ananas

Wild zwijnskotelet met pittige champignons

Wild zwijnsbiefstuk met roomsaus

Reageer op dit artikel