artikel

Online onderzoek bespaart tijd

Horeca

U wilt weten wat uw gasten van uw horecabedrijf of website vinden, om zo uw producten en diensten te optimaliseren. Een marktonderzoek biedt uitkomst. Gebruik hiervoor internet, want dat bespaart veel tijd. En tijd besteedt u veel liever aan het ontvangen van gasten.

Vragenformulier
Dag in, dag uit hard werken. De dagelijkse gang van zaken uw restaurant of hotel slokt veel tijd op. Voor extra activiteiten buiten uw kerntaken is eigenlijk geen tijd, vindt u. Toch is het regelmatig houden van een onderzoek van groot belang. U wilt immers zien ‘waar uw bedrijf staat’. Want doet u het eigenlijk nog steeds goed? U denkt de wensen van uw doelgroep goed te kennen. Maar is dat ook werkelijk zo? U wilt antwoorden op deze vragen. Tijd voor een onderzoek dus.

Hanteer daarbij internet. Plaats een vragenformulier op uw website en bespaar zo tijd. Dit omdat u de geënquêteerde niet hoeft te assisteren bij het doorlopen van de vragen. Een overzichtelijke vragenlijst is daarbij dan wel een voorwaarde. Maar begin eerst met het bepalen waar uw enquête moet staan. Bouw de enquête in uw website zodat het een onderdeel uitmaakt van uw homepage, of presenteer hem als zelfstandig element. Het laatste kan door de vragenlijst te plaatsen in een zogeheten pop-up scherm. Zo’n extra scherm, dat in een apart browser-window wordt getoond, heeft veel attentiewaarde. Nadeel is dat internetgebruikers een pop-up scherm veelal associëren met reclame-uitingen en het scherm zonder grondig te lezen verwijderen.

Gesloten vragen
Vraag eerst of de websitebezoeker wil meewerken aan uw enquête, voordat u de vragenlijst presenteert. Geef in uw vraag aan, hoeveel tijd zo’n online onderzoek vergt. Meld vervolgens dat het onderzoek niet alleen goed is voor u, maar ook voor uw gasten, de geënquêteerden dus. What’s in for me, zal de geënquêteerde zich afvragen. Beloon hem, dit bevordert tevens de serieusheid waarmee het onderzoek wordt afgewerkt. Bied deelnemers een korting op een extra bestelling of overnachting in uw horecazaak of verloot een fraaie prijs onder de deelnemers.

Zorg ervoor dat gebruikers niet langer dan tien minuten nodig hebben om de vragen te beantwoorden, anders haken ze af. Werkt u met een pop-up scherm, laat dan een script inbouwen zodat de enquête slechts eenmaal per gebruiker wordt getoond. Hierdoor voorkomt u ergernissen en houdt u het onderzoek zuiver. Gebruik grotendeels gesloten vragen zodat de geënquêteerden ‘ja’ of ‘nee’ moeten antwoorden, dit versnelt de voortgang van het onderzoek aanzienlijk. Een gesloten vraag begint u met een werkwoord; ‘Is onze maandmenu…’, ‘Kent u onze website…..’, ‘Smaakt onze specialiteit van het huis….’. Gebruik bij meerkeuzevragen maximaal drie alternatieven.

Beloning
Stuur de respondent met zogenaamde skips. Afhankelijk van het antwoord op een vraag stuurt een skip de respondent automatisch naar de juiste vervolgvraag. Hiermee voorkomt u dat u de antwoordgever niet relevante vragen voorschotelt. Sluit de vragenlijst af met een vrij veld waarin de geënquêteerde suggesties kan plaatsen. Vraag tenslotte of de respondent vaker wil meewerken aan een onderzoek. Bied hem in de beloning of korting een staffeling aan, zodat het voor de respondent interessant blijft deel te nemen aan het onderzoek. Hoe vaker ze meedoen, des te hoger de korting.

Is de vragenlijst volledig ingevuld en verstuurd, dank de geënquêteerde dan en laat hem weer op uw site belanden. Bouw het onderzoek dusdanig dat de antwoorden direct in uw mailbox terechtkomen. Vervolgens kunt u met uw antwoorden uit het online onderzoek de bedrijfsvoering in uw horecazaak verbeteren. Daar draait het immers allemaal om.

Tips

* Gebruik een pop-up scherm voor uw online onderzoek. Hiermee heeft uw vragenlijst nog meer attentiewaarde.

* Stel een vragenlijst op waarmee een respondent maximaal tien minuten bezig is met het geven van antwoorden. Meld dit voorafgaand aan het onderzoek.

* Vergroot het aantal respondenten van uw onderzoek door een korting of cadeau te geven/verdelen onder de deelnemers.

Reageer op dit artikel