artikel

Het is bar

Horeca

Wat hun naam en het bijbehorende vakjargon betreft, kunnen de meeste gastronomische beroepen het met Nederlands of Frans af. Maar met woorden als bar, bartender en barkeeper zit je toch wel midden in het Engels-Amerikaanse idioom. Wat is de herkomst van die woorden?

Het woord ‘bar’ heeft vele betekenissen. Maar bij de bar die wij op het oog hebben gaat om iets dat afgeleid is van een balk of een stang of barrière voor een buffet of een verhoging van waarachter gewerkt wordt. Neem bijvoorbeeld de balie in een rechtszaal. Een Engelse advocaat die wordt toegelaten tot de balie is ‘called to the bar’.Ook in deze betekenis is ‘bar’ al eeuwen een bekende term. Shakespeare laat al in 1601 een van zijn personages in Twelfth Night zeggen: I pray you, bring your hand tot the buttery-bar and let it drink’. Buttery heeft hier niets met boter te maken maar is een verbastering van het Franse bouteillerie, een plaats om flessen op te slaan.Bar was het duidelijkst bar in de zin van barrière tijdens het Amerikaanse kolonisatietijdperk, toen men zijn drankje dronk in de saloons en in de winkels waar men levensmiddelen en tabak verkocht. In die lokalen was tevens een buffet waarbij het pioniersvolk zijn doorgaans niet geringe dorst kon lessen. Met een cliëntèle van cowboys, veedieven, goud- en gelukzoekers viel het voor de barkeeper niet altijd mee om zijn gasten aan gene zijde van het buffet te houden. Vandaar een bar(rière).In later, rustiger tijden werden de eenvoudige defensieve balken vervangen door koperen stangen. De beschermende functie maakte plaats voor een decoratieve en comfort biedende. De bovenste stang biedt steun aan de arm en de onderste aan de voet.En zo werd in de loop van de tijd het woord ‘bar’ de naam van het hele buffetmeubel, vervolgens van de hele ruimte waarin dat buffet stond en uiteindelijk ook voor de hele lokaliteit.

Reageer op dit artikel