artikel

Cornell-studie wijst uit: interne kandidaten zijn beter

Horeca

Wie is de beste kandidaat voor een vacature? Een goede collega, of een externe kandidaat die een verpletterende indruk heeft gemaakt tijdens een sollicitatiegesprek? Onderzoekers van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten twijfelen niet. Hoewel het verleidelijk kan zijn een veelbelovende nieuwe man of vrouw aan te stellen, blijkt dat de interne kandidaat die door de jaren heen consistent goed heeft gepresteerd een betere keuze te zijn. ‘Beoordelingen uit het verleden bieden meer houvast dan sollicitatiegesprekken, intelligentietesten of een rollenspel.

Dit geldt vooral voor kandidaten die in aanmerking komen voor een managementfunctie’, zegt Michael Sturman, professsor in organisatiemanagement en communicatie van Cornell, de hotelschool die als een van de beste ter wereld staat aangeschreven.Sturman analyseerde twintig studies op het gebied van human resource management waarbij invloeden op het individuele presteren zijn onderzocht.

Dit leverde een schat aan gegevens op ten aanzien van professioneel gedrag. Vervolgens hebben de onderzoekers de samenhang berekend tussen prestaties in het verleden en de kans op toekomstig succes. Een groot aantal beroepen is in de studie meegenomen. Behalve de gastvrijheidssector zijn ook dienstverlenende beroepen in de universitaire, financiële en bancaire wereld onderzocht.

In het rapport bieden de onderzoekers formules aan waarmee prestaties uit het verleden kunnen worden gewogen in relatie tot toekomstig succes. Om tot een beargumenteerde afweging te komen is het noodzakelijk voor bedrijven om over een nauwkeurig en eenduidig beoordelingssysteem te beschikken. Emoties en het ‘onderbuikgevoel’ die vaak tijdens sollicitatieprocedures worden gebruikt zijn minder betrouwbaar, meent Sturman.

Het volledige rapport, ‘How to compare apples to oranges: Balancing internal candidates job performance data with external candidates’, is te lezen op: www.hotelschool.cornell.edu/chr

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels