artikel

CNV Bedrijvenbond

Horeca

De CNV Bedrijvenbond organiseert alle werknemers in de industrie en voedingssectoren. Ruim 63.000 leden zijn aangesloten bij deze vakbond. Binnen de CNV Bedrijvenbond behartigt CNV Horeca de belangen van werknemers in de horeca, de contractcatering en de dag- en verblijfsrecreatie. De bond stelt zich ten doel de behartiging van de maatschappelijke belangen van de leden. […]

De CNV Bedrijvenbond organiseert alle werknemers in de industrie en voedingssectoren. Ruim 63.000 leden zijn aangesloten bij deze vakbond. Binnen de CNV Bedrijvenbond behartigt CNV Horeca de belangen van werknemers in de horeca, de contractcatering en de dag- en verblijfsrecreatie.

De bond stelt zich ten doel de behartiging van de maatschappelijke belangen van de leden. Er wordt gestreefd naar positieverbetering van de werknemers. De bond onderhandelt daarbij met werkgevers om in overleg redelijke lonen en andere arbeidsvoorwaarden in een CAO te bedingen. Tot de activiteiten behoren verder medezeggenschap en vakopleidingen.