artikel

Hospitality Consultants

Horeca

Algemene activiteiten: Hospitality Consultants is een onafhankelijk adviesbureau voor servicemanagement in de sectoren werk, zorg, vrije tijd en onderwijs. Het bureau biedt met 25 medewerkers een breed programma aan adviesdiensten waaronder haalbaarheidsstudies, masterplanning, beheervormanalyses, doelgroepen/ marktonderzoek, outsourcing en privatisering, contractmanagement en bedrijfsvergelijkend onderzoek. Activiteiten op cateringgebied: Op het gebied van catering ‘op het werk’ en […]

Algemene activiteiten:
Hospitality Consultants is een onafhankelijk adviesbureau voor servicemanagement in de sectoren werk, zorg, vrije tijd en onderwijs. Het bureau biedt met 25 medewerkers een breed programma aan adviesdiensten waaronder haalbaarheidsstudies, masterplanning, beheervormanalyses, doelgroepen/ marktonderzoek, outsourcing en privatisering, contractmanagement en bedrijfsvergelijkend onderzoek.

Activiteiten op cateringgebied:
Op het gebied van catering ‘op het werk’ en ‘in de zorg’ is HC betrokken bij de grotere opdrachtgevers in Nederland. Naast de algemene ondersteuning in het maken van keuzes voor wat betreft strategie en serviceprogramma’s is het bedrijf vooral actief in het opstellen van haalbaarheidsstudies, het realiseren van tenders/aanbestedingen en het uitvoeren van contractmanagement (kwaliteits- en kostenbewaking).

Activiteiten conceptontwikkeling:
Het bureau legt zich vooral toe op het ontwikkelen van cateringconcepten in samenhang met andere service-onderdelen binnen facility management en de facilitaire organisatie. De basis voor de conceptontwikkeling wordt onder meer gelegd door de landelijke onderzoeken naar consumententevredenheid over facilitaire dienstverlening en producten en diensten in combinatie met de kosten/baten-kengetallen uit bedrijfsvergelijkend onderzoek.

Andere activiteiten op het gebied van facility management:
Services en organisatie facility management, klanttevredenheidsonderzoeken, service-level agreements, etc.

Andere activiteiten:
Ontwikkelen van servicemanagementprogramma’s voor parkmanagementorganisaties, haalbaarheidsstudies voor sporthallen, multifunctionele (welzijn/cultuur) accomodaties, en dergelijke. Zie ook de website op www.hospitalityconsultants.nl

Actief in de catering sinds:
1986