artikel

LOB HTV

Horeca

LOB HTV (Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding)is een brancheorganisatie die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) een centrale rol heeft gekregen binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In de WEB staat onder meer dat er een goede afstemming moet plaatsvinden tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het LOB […]

LOB HTV (Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Toerisme en Voeding)is een brancheorganisatie die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) een centrale rol heeft gekregen binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). In de WEB staat onder meer dat er een goede afstemming moet plaatsvinden tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Het LOB HTV neemt die verantwoordelijkheid op zich voor de sectoren horeca, toerisme/recreatie en bakkerij.Het LOB HTV kent op hoofdlijnen drie kerntaken:

  • het erkennen van leerbedrijven en het bewaken van de kwaliteit van leerbedrijven;
  • het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur voor de horecasector, de toeristisch/recreatieve sector en de bakkerijbranche;
  • externe legitimering: het waarborgen van de inhoud en het niveau van examens. Zo zorgt het LOB HTV ervoor dat er voldoende nieuw en gekwalificeerd personeel de bedrijfstakken horeca, toerisme en bakkerij instroomt.

LOB HTV wordt bestuurd door werkgevers, werknemers en onderwijs HTV-breed.