artikel

SBH

Horeca

De SBH (Stichting Beheer Horecasecretariaten) is een organisatie die de sociale partners in de bedrijfstakken horeca en verblijfsrecreatie facilitair ondersteunt.SBH kent feitelijk zes kerntaken: ondersteuning van het CAO-overleg; ondersteuning bij de totstandkoming van arbeidsmarktbeleid; bestuursondersteuning; vaststelling en incasso van premies; werkgeversadministratie; voorlichting over arbeidsvoorwaarden. Werkgevers en werknemers in de horeca zijn verplicht bij te dragen […]

De SBH (Stichting Beheer Horecasecretariaten) is een organisatie die de sociale partners in de bedrijfstakken horeca en verblijfsrecreatie facilitair ondersteunt.
SBH kent feitelijk zes kerntaken:

  • ondersteuning van het CAO-overleg;
  • ondersteuning bij de totstandkoming van arbeidsmarktbeleid;
  • bestuursondersteuning;
  • vaststelling en incasso van premies;
  • werkgeversadministratie;
  • voorlichting over arbeidsvoorwaarden.

Werkgevers en werknemers in de horeca zijn verplicht bij te dragen aan zes collectieve bedrijfstakfondsen. Van deze bijdragen worden diverse regelingen gefinancierd, zoals de vroegpensioenregeling, de kinderopvangregeling, de verzekering van het WAO-hiaat en dergelijke.

Binnen de SBH functioneert de LBC (Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf). De LBC is de plaats waar sociale partners (KHN, FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond) overleggen over de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak horeca. Door de LBC is Bureau Voorlichting Horeca-CAO (BVH) opgericht. De voorlichters van BVH geven – schriftelijk en telefonisch – neutrale informatie over de CAO’s, de sociale verzekerings- en pensioenrechten. Een werkgever kan bij de LBC om moverende redenen ontheffing aanvragen van de toepassing van CAO-bepalingen. Ook is er door de LBC een vertrouwenspersoon benoemd, bij wie individuele werkgevers en werknemers, maar ook vertrouwenspersonen van bedrijven, gevallen van seksuele intimidatie melden.

De Stichting Voorlichting en Geschillenbehandeling leerlingen in het horecabedrijf (SVGL) heeft als doel het arbeidsklimaat voor leerlingen te bevorderen. De SVGL doet dat door het geven van voorlichting over arbeidsvoorwaarden en het behandelen van klachten van leerlingen en werkgevers van leerbedrijven.