artikel

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf

Horeca

In de contractcatering geldt een bedrijfstakpensioenfonds, te weten de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf, gevestigd te Zoetermeer. Deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Horecabedrijf is verplicht voor iedere natuurlijke persoon waarmee een werkgever in de contractcateringbranche een arbeidsovereenkomst is aangegaan en wiens functie is ingedeeld in de in de CAO genoemde salarisgroep en die op […]

In de contractcatering geldt een bedrijfstakpensioenfonds, te weten de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf, gevestigd te Zoetermeer. Deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Horecabedrijf is verplicht voor iedere natuurlijke persoon waarmee een werkgever in de contractcateringbranche een arbeidsovereenkomst is aangegaan en wiens functie is ingedeeld in de in de CAO genoemde salarisgroep en die op locatie werkzaam is, vanaf de eerste dag van de maand waarin hij of zij de 25-jarige leeftijd bereikt. Uitzondering hierop zijn stagiaires.

De Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Horecabedrijf is administratief ondergebracht bij SBH.