artikel

Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)

Horeca

Binnen de contractcateringbranche functioneert de Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering, waaraan zowel werkgevers als werknemers een bijdrage verschuldigd zijn. Uit het FBA worden middelen ter beschikking gesteld ter verwezenlijking van de doelstellingen met betrekking tot de Stichting Kwaliteit van de Arbeid, kinderopvangvoorzieningen etc.De opbrengsten van de bijdragen van werkgevers en werknemers aan het FBA strekken […]

Binnen de contractcateringbranche functioneert de Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering, waaraan zowel werkgevers als werknemers een bijdrage verschuldigd zijn. Uit het FBA worden middelen ter beschikking gesteld ter verwezenlijking van de doelstellingen met betrekking tot de Stichting Kwaliteit van de Arbeid, kinderopvangvoorzieningen etc.De opbrengsten van de bijdragen van werkgevers en werknemers aan het FBA strekken tot financiering door het FBA van de kosten voor:

  • de werkzaamheden van de stichting FBA;
  • werkzaamheden van de stichting Leerplaatsenfonds (LPCC);
  • werkzaamheden van de stichting Opleidingen Contractcatering (OCC);
  • werkzaamheden van de stichting Kwaliteit van de Arbeid;
  • de werkgevers- en werknemersorganisaties met betrekking tot de rechtstreeks met het uitvoeren en doen naleven van de CAO verband houdende activiteiten, waaronder mede begrepen de gemaakte kosten van de Vakraad voor de Contractcatering;
  • de werkzaamheden van de stichting Arbeidspool.