artikel

Stichting Kwaliteit van de Arbeid

Horeca

De Stichting Kwaliteit van de Arbeid kent de volgende doelstellingen: het verrichten van onderzoek (inclusief evaluatief onderzoek); het geven van voorlichting en adviezen; het ontwikkelen van instrumenten;dit alles ten behoeve van bedrijven met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsgezondheidszorg. Doel van de Stichting is mede het kunnen vervullen van de functie van Sectorraad voor de […]

De Stichting Kwaliteit van de Arbeid kent de volgende doelstellingen:

  • het verrichten van onderzoek (inclusief evaluatief onderzoek);
  • het geven van voorlichting en adviezen;
  • het ontwikkelen van instrumenten;dit alles ten behoeve van bedrijven met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsgezondheidszorg.
  • Doel van de Stichting is mede het kunnen vervullen van de functie van Sectorraad voor de contractcateringbranche, zoals bedoeld in de OSV (Organisatie Uitvoering Sociale Verzekeringen).

    Het bestuur van de stichting is paritair samengesteld en bestaat uit vier werkgeversvertegenwoordigers en vier vertegenwoordigers van werknemerszijde.