artikel

Vakraad voor de Contractcatering-branche

Horeca

De Vakraad is paritair samengesteld en wordt bijgestaan door een secretaris die geen deel uitmaakt van de werkgevers- en werknemersdelegatie. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter per kalenderjaar, wisselend uit de leden van de werkgevers- respectievelijk werknemersdelegatie. De werkzaamheden respectievelijk taken van de Vakraad bestaan uit: op verzoek van één of meerdere partijen […]

De Vakraad is paritair samengesteld en wordt bijgestaan door een secretaris die geen deel uitmaakt van de werkgevers- en werknemersdelegatie. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter per kalenderjaar, wisselend uit de leden van de werkgevers- respectievelijk werknemersdelegatie.

De werkzaamheden respectievelijk taken van de Vakraad bestaan uit:

  • op verzoek van één of meerdere partijen bij de CAO in de vorm van bindende adviezen nadere uitleg geven aan de bepalingen van deze CAO ter bevordering van een éénvormige toepassing van de bepalingen;
  • het uitbrengen van een bindend advies op verzoek van één of meer werkgevers tezamen met een of meerdere werknemers in een geschil over uitvoering en toepassing van de CAO, tussen betrokken werkgevers en werknemers;
  • het geven van een vergunning tot afwijking van een of meerdere bepalingen van de CAO of van de CAO Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de contractcateringbranche;
  • het vervullen van de functie van het vereveningsfonds.
  • De Vakraad stelt uit haar midden een Commissie Bezwaren Functie-indeling samen. Deze commissie laat zich in voorkomende gevallen adviseren door een externe deskundige. De commissie doet namens de Vakraad uitspraak in geval een werknemer het niet of niet meer eens is met de indeling van de functie.