artikel

Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca)

Horeca

Veneca treedt op als brancheorganisatie voor contractcateringbedrijven en behartigt de belangen van de aangesloten leden op de verschillende relevante ondernemingsaspecten. Veneca kent in totaal 12 leden. De leden zijn alle landelijk opererende contractcateringbedrijven die samen circa 95 procent van de uitbestede markt dekken.Veneca speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de CAO voor de […]

Veneca treedt op als brancheorganisatie voor contractcateringbedrijven en behartigt de belangen van de aangesloten leden op de verschillende relevante ondernemingsaspecten. Veneca kent in totaal 12 leden. De leden zijn alle landelijk opererende contractcateringbedrijven die samen circa 95 procent van de uitbestede markt dekken.Veneca speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de CAO voor de contractcateringbranche. Venecaleden moeten vanaf 1 januari 2001 ISO 9002-gecertificeerd zijn volgens het certificatieschema contractcatering. Het certificatiesysteem voor de contractcatering is voortgekomen uit onder andere het Kwaliteitsmeetsysteem dat in 1991 werd ontwikkeld.

Verder treedt Veneca op als informatiebron en waar nodig als adviseur voor bedrijven, instellingen en organisaties die gesprekspartners zijn van Veneca. De vereniging kent diverse commissies en werkgroepen die regelmatig bijeenkomen om (actuele) zaken te bespreken, besluiten te nemen en instrumenten voor de branche te ontwikkelen.

Naast de interne commissies en werkgroepen participeert Veneca in paritair samengestelde besturen, commissies en werkgroepen en externe organisaties.