artikel

Contractrendement schoonmaakonderhoud

Horeca

Het opstellen van een goed resultaatgericht schoonmaakcontract draagt doorgaans bij aan de kostenreductie van het schoonmaakonderhoud. Maar ook gedurende de looptijd van het contract kunt u rendement oogsten. Niet door te denken: het contract is afgesloten, ik heb er niets meer mee te maken, het zal nu allemaal wel goed lopen. Wél door op gepaste […]

Het opstellen van een goed resultaatgericht schoonmaakcontract draagt doorgaans bij aan de kostenreductie van het schoonmaakonderhoud. Maar ook gedurende de looptijd van het contract kunt u rendement oogsten. Niet door te denken: het contract is afgesloten, ik heb er niets meer mee te maken, het zal nu allemaal wel goed lopen. Wél door op gepaste wijze het contract te volgen omdat we immers te maken hebben met een continue proces van dienstenleveringen. Als daarbij blijkt dat de inzet van de schoonmaakorganisatie anders verloopt dan in het contract vermeld staat, is het aan u om daarover op professionele wijze met uw leverancier te communiceren. U dient daarvoor sturingsmechanismen in de vorm van procesindicatoren te ontwikkelen en in te (laten) zetten die leiden tot een correct contractverloop én een interessant contractrendement.

Wat levert deze studiedag u op?
• Een belangrijk deel van de sturingsmechanismen komen voort uit uw bestek. Wat moet daarin opgenomen zijn?
• Wat vindt u bij schoonmaakonderhoud belangrijk? Wat verwacht u van uw leverancier?
• Welke sturingsmechanismen zijn voor u belangrijk? De volgende procesindicatoren worden onder meer behandeld:
– organisatie van de uitvoering (bijvoorbeeld via zelfsturende teams)
– inzet schoonmaakprocedure
– inzet directe leiding (gericht op uw project)
– communicatiestructuur
– kwaliteitsmetingen (zowel technisch als beleving)
– arbogerelateerde aspecten
– inzet materialen, middelen en duurzame productiemiddelen
– ziekteverzuim en personeelsverloop
– uitvoeren van organisatie-audits (monotoring)
– opleidingsactiviteiten
• Welke voorwaarden moet u scheppen om een schoonmaakdienst in uw organisatie optimaal te laten functioneren?
• Hoe kunt u ervoor zorgen dat het schoonmaakpersoneel binding houdt met uw organisatie?

Kortom wat is voor uw organisatie van toepassing om optimaal rendement te halen uit uw schoonmaakcontract!

Voor wie
Directeuren en hoofden facilitair bedrijf van profit en non-profit organisaties en instellingen. Eindverantwoordelijken voor het schoonmaakonderhoud binnen de grote bedrijven en instellingen.

Inleiders
Inleiders voor deze studiedag zijn A. de Reus van ATIR schoonmaakstrategen en R. Cuppers van Rabobank Facilitair Bedrijf.

Data/plaats
5 februari 2004 Mercure Hotel Utrecht-Bunnik
28 september 2004 Mercure Hotel Arnhem

Tijden
De studiedag begint om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 575,- per deelnemer, exclusief BTW, maar inclusief studiemateriaal en arrangement. Abonnees van de uitgaven van Reed Business Information ontvangen € 50,- korting.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van Zwienen, u kunt haar direct bereiken onder doorkiesnummer (0314) 34 94 73.


Zibb.nl/horeca
Opleiding kiezen
Uw gegevens

Organisatie: *
Deelnemer 1: *
Deelnemer 2:
Functie: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoon: *
Fax:
E-mail: *
Internetadres:
* verplicht veld

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.