artikel

Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars

Horeca

Wat waren jullie doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?Doelstelling: Gesprekspartner zijn en blijven bij bestaande opleidingen (gerealiseerd)Realisatie: Dit is voor ons een continu proces. Veel partycateraars merken dat leerlingen, studenten, maar ook opleidingen de weg naar de partycatering nog niet kunnen vinden. We hebben een commissie scholing in het leven geroepen, die de […]

Wat waren jullie doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?
Doelstelling: Gesprekspartner zijn en blijven bij bestaande opleidingen (gerealiseerd)
Realisatie: Dit is voor ons een continu proces. Veel partycateraars merken dat leerlingen, studenten, maar ook opleidingen de weg naar de partycatering nog niet kunnen vinden. We hebben een commissie scholing in het leven geroepen, die de partycatering bij een aantal bestaande opleidingen (MBO en HBO) onder de aandacht heeft gebracht.

Doelstelling: Organiseren decanendag (gerealiseerd)
Realisatie: Decanen van middelbare scholen adviseren leerlingen over de mogelijkheden voor bepaalde beroepen en bijbehorende opleidingen. “Partycatering is een afwisselende en dynamische tak van sport” was onze boodschap. De aanwezige decanen kwamen tot de conclusie dat er toch wel iets meer bij partycatering komt kijken dan het serveren van een paar lekkere hapjes en drankjes. Kortom gerealiseerd.

Doelstelling: Kennisuitwisseling door leden tot stand brengen (continu proces)
Realisatie: Door ledenvergaderingen en commissiewerk leren leden elkaar steeds meer en beter kennen. Het onderling contact en uitwisselen van kennis tussen partycateraars neemt toe.

Doelstelling: NVEP-verzekering (gerealiseerd)
Realisatie: De meerderheid van de NVEP-leden heeft onlangs “ja” gezegd tegen de NVEP-verzekering. Opdrachtgevers krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de NVEP-verzekering (evenementenverzekering). De praktische zaken worden in 2004 verder uitgewerkt.

Doelstelling: Ontwikkelen Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraar (gerealiseerd)
Realisatie: In de najaarsvergadering hebben de partycateraars eveneens hun goedkeuring gegeven aan de Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca. Hierin misten veel leden partycatering specifieke zaken als bijvoorbeeld: transport, offertetraject, opdrachtbevestigingen etc. NVEP-leden zijn vrij in de keuze om de Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars in hun bedrijf toe te passen.

Doelstelling: Produceren van een videofilm over partycatering (gerealiseerd)
Realisatie: Deze video is speciaal geproduceerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in een carrière in de partycatering. De videofilm belicht de professionele kant van partycatering en geeft ook een duidelijk beeld van het werk voorafgaand aan de partij en van het werk achter de schermen.

Doelstelling: Vergroten naamsbekendheid Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars
Realisatie: Het vergroten van onze naamsbekendheid is een continu proces. Leden zijn trots op hun lidmaatschap en veel bedrijven passen hun lidmaatschap toe in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Daarbij zijn er het afgelopen jaar diverse artikelen verschenen over de partycatering en de NVEP. Dit heeft er toe geleid dat de naamsbekendheid van de NVEP is vergroot.

Doelstelling: Informatiepunt zijn over partycatering (continu proces)
Realisatie: Wij merken dat steeds meer studenten hun weg weten te vinden naar onze vereniging met specifieke vragen over partycatering. Ook nemen opdrachtgevers regelmatig contact met ons op indien zij een algemene vraag aangaande partycatering hebben.

Doelstelling: Vacaturebank op onze website www.partycateraars.com (niet gerealiseerd)
Realisatie: Niet gerealiseerd. Realisatie is afhankelijk van de behoefte van onze leden en de vraag van de markt.

Wat waren de pluspunten in 2003?
Eigenlijk al onze gerealiseerde doelstellingen.

De minpunten?
De economische situatie met als gevolg minder redenen en middelen voor een feestelijke gelegenheid.Opdrachtgevers shoppen veel met behulp van internet en vragen bij meerdere partycateraars offertes aan. Dit is uiteraard hun goed recht, maar de kans is groter dat opdrachtgevers appels met peren gaan vergelijken. Zowel voor de opdrachtgever als de partycateraar kan dit nadelig zijn.

Wat zijn de speerpunten in 2004?
- Implementatie NVEP-verzekering
- Implementatie Algemene Voorwaarden Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars
- Contacten leggen met collega brancheorganisaties.
- Belangenbehartiging in partycatering specifieke issues.
- Onderzoek naar benodigde vergunningen.
- Gesprekspartner zijn voor bestaande opleidingen.
- Organiseren decanendag 2004.
- Realiseren ledenvoordelen.
- Bijdrage leveren aan administratieve lastenverlichting.
- Bijdrage leveren aan partycatering specifieke functies in de nieuwe kwalificatiestructuur.
- Vergroten naamsbekendheid.
- Informatiepunt zijn voor en over partycatering.

Wat houdt jullie organisatie eigenlijk in?
De Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars is een vereniging van kwaliteitsbewuste partycateraars. Door middel van een onderlinge erkenningsregeling, stellen ze zich tot doel, het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en het imago van de partycateringbranche in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Erkende Partycateraars vertegenwoordigt de aangesloten partycateraars in diverse overleggen en behartigt hun gezamenlijke belangen op het gebied van: wet- en regelgeving, opleidingen en Public Relations.