artikel

Selected Indonesian Restaurants

Horeca

Wat waren de doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?De Selected Indonesian Restaurants (SIR) is eenrelatief kleine club van ambitieuze Indonesischerestaurants, die de originaliteit van de Indonesischekeuken hoog in haar vaandel draagt. Eigenlijk kun jehelemaal niet spreken van ‘de’ Indonesische keuken. Deongekende diversiteit is een van de zegeningen van deIndonesische keuken en loopt parallel […]

Wat waren de doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?
De Selected Indonesian Restaurants (SIR) is eenrelatief kleine club van ambitieuze Indonesischerestaurants, die de originaliteit van de Indonesischekeuken hoog in haar vaandel draagt. Eigenlijk kun jehelemaal niet spreken van ‘de’ Indonesische keuken. Deongekende diversiteit is een van de zegeningen van deIndonesische keuken en loopt parallel aan de veleculturele verschillen in Indonesie. Ik durf te bewerendat nergens ter wereld de culturele diversiteit zogroot is als juist binnen de Gordel van Smaragd. Daardoor zal de Indonesische keuken ook nooit vervelenen blijven boeien. Het koesteren van deze originalitetis de belangrijkste doelstelling van SIR en of wijdaarin in 2003 succesvol hebben geopereerd, kunnenalleen de gasten beoordelen. Afgaande op hun reactieshebben de SIR-restaurants het niet onverdienstelijkgedaan en dat is bepaald een understatement.

Wat waren de pluspunten in 2003?
Door de economische teruggang in 2003 hebben deondernemers in SIR zich extra ingezet om het de gastennaar de zin te maken: originele gerechten, eenauthentieke ambiance en een opvallende gastvrijheid.De Indonesiche gastvrijheid is spreekwoordelijk en SIRis daarvan het levende bewijs. In een neergaandeeconomie hebben de SIR leden zich meer dan ooitgeprofileerd en dat is mooi meegenomen, eenlichtpuntje dus.

De minpunten?
Door allerlei rampspoed (bom in Bali, corruptie,terrorisme en SARS) is Indonesie in de versukkelinggeraakt. Dat bederft toch een beetje de feestvreugdevoor SIR. Uiteindelijk hebben de SIR-restaurants hunbestaan aan dat land te danken en onderhouden dehartelijkse banden met familie en vrienden die daarwonen. De ellende in Indonesie is meer dan eenminpuntje voor de SIR-restaurants in Nederland. Onzevurige wens is dat het Indonesie beter gaat in 2004.

Wat zijn de speerpunten in 2004?
- Koestering van de originaliteit en diversiteit vande Indonesische keuken;
- Intensivering van de onderlinge band binnen SIR;
- Een lichte uitbreiding van het aantal leden;
- Versteviging van de band met Indonesie;
- Het bieden van een onvergetelijke Indonesische avondaan de gasten, waarin ook aandacht wordt besteed aanzang, dans, muziek en ambiance.

Wat houdt jullie organisatie eigenlijk in?
SIR omvat een betrekkelijk kleine, maar hechte clubvan Indonesische restaurants, die culinair rechtwillen doen aan de eigenheid en diversiteit van deIndonesische keuken. Indonesie kent een ongekendecultuur en haar bewoners zijn eveneens ongekendkunstzinnig. SIR wil daarvan een afspiegeling zijn inde Nederlandse samenleving en zich daardoor lateninspireren. Dat de SIR-restaurants in culinairNederland inmiddels een unieke positie hebbenverworven, is daarom dan ook niet verwonderlijk.Selamat makan!