artikel

Welkom bij HorecaJournal

Horeca

Nog niet eerder aangemeld? Doorloop de volgende 5 stappen!!

1) Registreer uw gegevens.
2) Registreer uw abonnement met behulp van uw abonneenummer en uw postcode. Uw abonneenummer vindt u op adresdrager in de verpakking van uw HorecaJournal. De postcode van de abonnee is de postcode op de adresdrager. Klik onder aan de pagina op de knop: volgende.
3) Controleer nu of alle gegevens juist zijn. Maak uw inschrijving definitief door onderaan de controlepagina op de knop ‘maak uw inschrijving definitief’ te klikken.
4) Klik in het vervolgscherm op: ga naar het beschikscherm.
5) U komt nu weer op de eerste pagina. Vul uw gegevens in. Klik dan op login

Ga naar registeren

Reeds eerder aangemeld?

* Indien u de aanmeldprocedure al totaal doorlopen heeft: vul eventueel uw e-mail adres (gebruikersnaam) en toegangscode in (meestal zullen deze al ingevuld zijn).

Klik op login