artikel

Info over Zibb.nl/horeca

Horeca

Zibb.nl: de internetsite voor ondernemers.

Zibb.nl biedt onafhankelijke informatie, tips, achtergronden, oplossingen en diensten voor ondernemers en zakelijke beslissers. Alles wat nodig is om nog slimmer zaken te doen.

Zibb.nl/horeca
De onafhankelijke inhoud wordt vezorgd door de deskundige redacties van Reed Business Information en aangevuld met de financiële expertise van de Rabobank. Naast algemene ondernemersinformatie biedt zibb.nl ook diepgaande branche informatie. Een van die branches c.q. deelsites is horeca, met alles over eten,drinken en business in de horeca in de meest ruime zin van het woord.

Record pageviews horecawebsite Zibb.nl/horeca

Zibb.nl/horeca heeft met het doorbreken van de grens van honderdduizend pageviews een record geboekt. De horecawebsite behaalde afgelopen maand 102.000 ‘pagina bezichtigingen’, een record in het driejarig bestaan van het horecamedium.

De mijlpaal komt niet geheel als verrassing. Het aantal pageviews vertoonde een continue stijgende lijn en doorbrak vorige maand al bijna de honderdduizend-grens. Het aantal pageviews geeft aan hoeveel pagina’s er totaal zijn bezocht op www.zibb.nl/horeca.

Zibb.nl biedt onafhankelijke informatie, tips, achtergronden, oplossingen en diensten voor ondernemers en zakelijke beslissers. Alles wat nodig is om nog slimmer zaken te doen.

Zibb.nl/horeca
De onafhankelijke inhoud wordt vezorgd door de deskundige redacties van Reed Business Information en aangevuld met de financiële expertise van de Rabobank. Naast algemene ondernemersinformatie biedt zibb.nl ook diepgaande branche informatie. Een van die branches c.q. deelsites is horeca, met alles over eten,drinken en business in de horeca in de meest ruime zin van het woord.

Record pageviews horecawebsite Zibb.nl/horeca

Zibb.nl/horeca heeft met het doorbreken van de grens van honderdduizend pageviews een record geboekt. De horecawebsite behaalde afgelopen maand 102.000 ‘pagina bezichtigingen’, een record in het driejarig bestaan van het horecamedium.

De mijlpaal komt niet geheel als verrassing. Het aantal pageviews vertoonde een continue stijgende lijn en doorbrak vorige maand al bijna de honderdduizend-grens. Het aantal pageviews geeft aan hoeveel pagina’s er totaal zijn bezocht op www.zibb.nl/horeca.