artikel

Hoe herken ik een goede adviseur?

Horeca

Adviseurs kosten geld, maar hun inbreng kan belangrijk zijn. Hoe weet ik zeker dat ik met de juiste adviseur in zee ga? Vraag goed door en ga na of de man of vrouw in staat is om er een constructief-kritische werkwijze op na te houden.

Wanneer kan een adviseur zijn nut bewijzen?
Wanneer u van oordeel bent dat het in uw bedrijf tijd wordt voor een structurele oplossing van problemen die telkens weer de kop op steken. Bij een te groot verloop van personeel, te hoge kosten, te lage inkomsten of een tegenvallend rendement bijvoorbeeld. Vooral als het gaat om zaken waarin u zelf niet o goed bent of om zaken die grotendeels nieuw voor u zijn, kan een adviseur waardevol zijn.

Kán, inderdaad. Want ook in adviseursland is er kaf tussen het koren. Hoe weet u zeker dat u een goede adviseur in huis haalt? Of dat de adviseur waarmee u werkt een goeie is? Clichés zijn er natuurlijk genoeg. Negatieve lijken te overheersen. Zoals het cliché dat adviseurs mooipraters zijn, gebakken lucht verkopen. Of achteroverleunend hun facturen indienen. En gemakkelijk praten hebben, want het is hún geld niet. Zoals bij clichés altijd het geval is, er zit wel een kern van waarheid in.

Wat maakt een adviseur tot een goede?
Een echte adviseur is constructief-kritisch. We bedoelen niet een advocaat van de duivel, die alleen maar ‘Ja, maar…’-vragen stelt. Nee, opbouwend, doorbordurend, maar tegelijk enige afstand bewarend. Rechtlijnig, maar niet rigide. En tot op grote hoogte standvastig.

Kennis van zaken is natuurlijk logisch. Minder voor de hand liggend is een andere, maar net zo cruciale eigenschap: zich kunnen verplaatsen in de klant, de afnemer, de consument. Ziet die het nieuwe concept zitten? Is het wel zo nieuw? Zijn er elders met soortgelijke concepten ervaringen opgedaan? En als het idee echt nieuw is: komt de consument daarvoor uit zijn luie stoel? Is de prijsstelling juist? Dat soort dingen. En bij twijfel doet een goede adviseur suggesties ter verbetering. Of bied aan om een oriënterend onderzoekje te doen.

Meetbaar
De moderne adviseur streeft ernaar zijn advies meetbaar te maken. In de offerte bijvoorbeeld, door aan te geven welk denk- en doewerk welk resultaat kan hebben. Met indicatie van het aantal te maken uren en het geldende tarief. Misschien ook – heel modern, komt schoorvoetend op gang – met een prestatiecomponent. Speel daarop in.

Offertebedrag €800,- voor gemaakte uren? Bied in dat geval €600,- en €300,- extra als het voorgerekende resultaat inderdaad bereikt wordt. U blij, hij blij. Maar dat moet dan wel te meten zijn. Bovendien moet de adviseur ervan op aankunnen dat het door hem voorgestelde plan ook zo wordt uitgevoerd.

Wanneer kan een adviseur zijn nut bewijzen?
Wanneer u van oordeel bent dat het in uw bedrijf tijd wordt voor een structurele oplossing van problemen die telkens weer de kop op steken. Bij een te groot verloop van personeel, te hoge kosten, te lage inkomsten of een tegenvallend rendement bijvoorbeeld. Vooral als het gaat om zaken waarin u zelf niet o goed bent of om zaken die grotendeels nieuw voor u zijn, kan een adviseur waardevol zijn.

Kán, inderdaad. Want ook in adviseursland is er kaf tussen het koren. Hoe weet u zeker dat u een goede adviseur in huis haalt? Of dat de adviseur waarmee u werkt een goeie is? Clichés zijn er natuurlijk genoeg. Negatieve lijken te overheersen. Zoals het cliché dat adviseurs mooipraters zijn, gebakken lucht verkopen. Of achteroverleunend hun facturen indienen. En gemakkelijk praten hebben, want het is hún geld niet. Zoals bij clichés altijd het geval is, er zit wel een kern van waarheid in.

Wat maakt een adviseur tot een goede?
Een echte adviseur is constructief-kritisch. We bedoelen niet een advocaat van de duivel, die alleen maar ‘Ja, maar…’-vragen stelt. Nee, opbouwend, doorbordurend, maar tegelijk enige afstand bewarend. Rechtlijnig, maar niet rigide. En tot op grote hoogte standvastig.

Kennis van zaken is natuurlijk logisch. Minder voor de hand liggend is een andere, maar net zo cruciale eigenschap: zich kunnen verplaatsen in de klant, de afnemer, de consument. Ziet die het nieuwe concept zitten? Is het wel zo nieuw? Zijn er elders met soortgelijke concepten ervaringen opgedaan? En als het idee echt nieuw is: komt de consument daarvoor uit zijn luie stoel? Is de prijsstelling juist? Dat soort dingen. En bij twijfel doet een goede adviseur suggesties ter verbetering. Of bied aan om een oriënterend onderzoekje te doen.

Meetbaar
De moderne adviseur streeft ernaar zijn advies meetbaar te maken. In de offerte bijvoorbeeld, door aan te geven welk denk- en doewerk welk resultaat kan hebben. Met indicatie van het aantal te maken uren en het geldende tarief. Misschien ook – heel modern, komt schoorvoetend op gang – met een prestatiecomponent. Speel daarop in.

Offertebedrag €800,- voor gemaakte uren? Bied in dat geval €600,- en €300,- extra als het voorgerekende resultaat inderdaad bereikt wordt. U blij, hij blij. Maar dat moet dan wel te meten zijn. Bovendien moet de adviseur ervan op aankunnen dat het door hem voorgestelde plan ook zo wordt uitgevoerd.

Competitie

Overweegt u een kostbaar project te starten, maar bent u nog niet helemaal zeker van uw zaak? Schrijf dan gerust een competitie uit tussen drie of hooguit vier adviesbureaus. Ga voor de juiste namen zeker ook te rade bij collega’s.

Competitie

Overweegt u een kostbaar project te starten, maar bent u nog niet helemaal zeker van uw zaak? Schrijf dan gerust een competitie uit tussen drie of hooguit vier adviesbureaus. Ga voor de juiste namen zeker ook te rade bij collega’s.

Reageer op dit artikel