artikel

Bedrijfsopvolging: Hoe voorkom ik missers?

Horeca

Bedrijfsopvolging binnen de familie vergt voorbereiding. Hoe ga ik te werk? Gedegen. Tref tijdig maatregelen, laat u goed informeren en houd rekening met alle belanghebbenden. Zo voorkomt u ruzie en onenigheid en beperkt u de afdracht aan de fiscus

Alle ondernemers weten dat ze bedrijfsopvolging niet van vandaag op morgen kunnen regelen. Toch nemen velen niet de moeite om er tijdig aan te beginnen. Begrijpelijk want het onderwerp is niet prettig en de materie is lastig. Iedere situatie is anders. Des te meer reden om er tijdig mee te starten.
Dat neemt niet weg dat het moeilijk kan zijn om al in een heel vroeg stadium vergaande besluiten te nemen. Daar komt nog bij, dat het vaak een dure zaak is om die speciale constructies met BV’s en dergelijke van de grond te tillen. De adviseurs die je daarbij nodig hebt, zullen ook betaald moeten worden. Dat kan voor kleine bedrijven best eens duurder uitpakken dan het uiteindelijke voordeel.

Overnemen niet gunstig
Niet altijd verloopt bedrijfsopvolging rustig en vredig. In een enkel geval spat de relatie tussen ouder en kind zelfs als een zeepbel uit elkaar. Oorzaak: verschil van mening over de overnameprijs. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan als de opvolger jarenlang heeft meegewerkt aan het opbouwen van goodwill. Hoeveel moet hij voor die goodwill bij overname dan betalen? Maak daar afspraken over.
Bedrijfsopvolging is in alle branches actueel. Wie op internet zoekt, treft tientallen sites met informatie. De site van KPMG (www.kpmg.nl/bedrijfsopvolging) beschikt onder meer over een urgentietest, waaruit u kunt afleiden of u nu al maatregelen moet gaan treffen. Het antwoord zal in de meeste gevallen ‘ja’ luiden.
Er wordt bijvoorbeeld gevraagd wanneer en aan wie u het bedrijf wilt overdragen en of u al gedacht heeft aan het maken van een plan van aanpak. Verder is het van belang of uw pensioen al dan niet gedeeltelijk afhankelijk is van de verkoopopbrengst. Daarnaast wordt gerept over een mogelijke juridische herstructurering, waardoor de overdracht op fiscaal gebied zo voordelig mogelijk gaat verlopen.

Tref tijdig maatregelen
Wie tijdig maatregelen treft, kan aanzienlijke voordelen in de wacht slepen. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld gunstig zijn te kiezen voor een BV met daarboven een holding waardoor bepaalde belastingafdrachten op een later tijdstip betaald kunnen worden. Maar dit zijn wel oplossingen die ruim van tevoren geregeld moeten worden. Wanneer er op het laatste moment constructies worden doorgevoerd, zal de fiscus deze niet zomaar accepteren.
Beoordeel of u of gefaseerd wilt overdragen. Dit is soms wenselijk. Stel dat uw opvolger niet over voldoende geld beschikt, dan zou u hem kunnen helpen met een lening. Misschien is het goed om eerst samen een v.o.f. aan te gaan, met een winstdelingsregeling, die steeds gunstiger wordt voor uw opvolger. Hij bouwt dan vermogen op in het bedrijf en u kunt zich langzaam terugtrekken.

Alle ondernemers weten dat ze bedrijfsopvolging niet van vandaag op morgen kunnen regelen. Toch nemen velen niet de moeite om er tijdig aan te beginnen. Begrijpelijk want het onderwerp is niet prettig en de materie is lastig. Iedere situatie is anders. Des te meer reden om er tijdig mee te starten.
Dat neemt niet weg dat het moeilijk kan zijn om al in een heel vroeg stadium vergaande besluiten te nemen. Daar komt nog bij, dat het vaak een dure zaak is om die speciale constructies met BV’s en dergelijke van de grond te tillen. De adviseurs die je daarbij nodig hebt, zullen ook betaald moeten worden. Dat kan voor kleine bedrijven best eens duurder uitpakken dan het uiteindelijke voordeel.

Overnemen niet gunstig
Niet altijd verloopt bedrijfsopvolging rustig en vredig. In een enkel geval spat de relatie tussen ouder en kind zelfs als een zeepbel uit elkaar. Oorzaak: verschil van mening over de overnameprijs. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan als de opvolger jarenlang heeft meegewerkt aan het opbouwen van goodwill. Hoeveel moet hij voor die goodwill bij overname dan betalen? Maak daar afspraken over.
Bedrijfsopvolging is in alle branches actueel. Wie op internet zoekt, treft tientallen sites met informatie. De site van KPMG (www.kpmg.nl/bedrijfsopvolging) beschikt onder meer over een urgentietest, waaruit u kunt afleiden of u nu al maatregelen moet gaan treffen. Het antwoord zal in de meeste gevallen ‘ja’ luiden.
Er wordt bijvoorbeeld gevraagd wanneer en aan wie u het bedrijf wilt overdragen en of u al gedacht heeft aan het maken van een plan van aanpak. Verder is het van belang of uw pensioen al dan niet gedeeltelijk afhankelijk is van de verkoopopbrengst. Daarnaast wordt gerept over een mogelijke juridische herstructurering, waardoor de overdracht op fiscaal gebied zo voordelig mogelijk gaat verlopen.

Tref tijdig maatregelen
Wie tijdig maatregelen treft, kan aanzienlijke voordelen in de wacht slepen. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld gunstig zijn te kiezen voor een BV met daarboven een holding waardoor bepaalde belastingafdrachten op een later tijdstip betaald kunnen worden. Maar dit zijn wel oplossingen die ruim van tevoren geregeld moeten worden. Wanneer er op het laatste moment constructies worden doorgevoerd, zal de fiscus deze niet zomaar accepteren.
Beoordeel of u of gefaseerd wilt overdragen. Dit is soms wenselijk. Stel dat uw opvolger niet over voldoende geld beschikt, dan zou u hem kunnen helpen met een lening. Misschien is het goed om eerst samen een v.o.f. aan te gaan, met een winstdelingsregeling, die steeds gunstiger wordt voor uw opvolger. Hij bouwt dan vermogen op in het bedrijf en u kunt zich langzaam terugtrekken.

Adviesteam

Betrek een ‘adviesteam’ in de voorbereiding voor bedrijfsoverdracht. Gebruikelijk is dat u overlegt met uw accountant, belastingadviseur, bank en notaris. Laat u vooral schriftelijk informeren en verkoop pas als u alles goed in beeld heeft.

Adviesteam

Betrek een ‘adviesteam’ in de voorbereiding voor bedrijfsoverdracht. Gebruikelijk is dat u overlegt met uw accountant, belastingadviseur, bank en notaris. Laat u vooral schriftelijk informeren en verkoop pas als u alles goed in beeld heeft.

Reageer op dit artikel