artikel

Wat kan ik doen met een jaarplan

Horeca

Wat koop ik voor een jaarplan? Een helder jaarplan geeft aanknopingspunten en houvast voor de toekomst. Maak er geen boekwerk van, enkele A4-tjes volstaan. Het plan helpt u om snel, slagvaardig en succesvol te zijn. Zorg voor meetbare doelstellingen.

U kunt op ieder moment van het jaar van start gaan met een jaarplan. Het verdient evenwel de voorkeur om er aan het einde van een bepaalde periode mee te beginnen. Na de ‘winterstop’, na de carnaval, na de zomervakantie of na het einde van het jaar.
Het mooie van ondernemer zijn is dat je veel zelf kunt bepalen. Aan het begin van een periode is het zinvol om uw doelen in kaart te brengen. Wat wilt u aan het eind van dat jaar bereikt hebben? En hoe ziet u zaak er dan uit? Dit kan allemaal worden vastgelegd in een jaarplan. Zorg ervoor dat de resultaten meetbaar zijn. Maak er bij voorkeur geen boekwerk van, uit oogpunt van leesbaarheid verdient een stuk van enkele kantjes de voorkeur. Het moet ook voor anderen toegankelijk zijn.

Spoorboekje
Een goed plan is een zelfgemaakt spoorboekje voor de toekomst. Het helpt ondernemers om sneller en slagvaardiger te werken. Bij het maken van een jaarplan is een aantal dingen cruciaal: Toekomstgericht. Zorg dat u een goed beeld heeft van de toekomst. Veel beleidsplannen worden gemaakt via de achteruitkijkspiegel; men neme het verleden en trekken het door in de toekomst. In de praktijk leidt dit zelden tot vernieuwing of verbetering.
Neem uw plan van vorig jaar nou eens niet als startpunt. Durf met een blanco papier te beginnen en vul dat vervolgens in vanuit de toekomst geredeneerd. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Wat betekenen die voor uw onderneming? Hoe kunt u er optimaal van profiteren? Om die vragen gaat het.

Beperken is beter
Keuzes. Maak in uw plan een aantal duidelijke keuzes. Geen enkele onderneming kan alles tegelijk. Voor een drukke ondernemer is het dan ook cruciaal om speerpunten te kiezen. Beter drie punten goed uitgewerkt dan een hele waslijst waar toch geen tijd voor is. In de beperking toont zich de meester.
Kennis van anderen. Maak gebruik van de vele rapporten en stukken van anderen. Het bedrijfschap Horeca en Catering publiceert stapels interessante rapporten. Ondernemersverbonden en andere brancheorganisaties zitten ook niet stil. Ook lokale organisaties en onderwijsinstellingen bieden vaak handige en relevante informatie. Ook uw eigen medewerkers kunnen soms verrassend goede bijdragen leveren. Zelf het wiel uitvinden is dan ook zeker niet nodig.
Meetbaarheid. Maak uw doelstellingen meetbaar. Wanneer heeft u bereikt wat u wilt bereiken? Het hoeft echt niet in zeven cijfers achter de komma, maar het is cruciaal om te bepalen of iets gewerkt heeft. U wilt tenslotte resultaat en dat moet ook vastgesteld kunnen worden.

U kunt op ieder moment van het jaar van start gaan met een jaarplan. Het verdient evenwel de voorkeur om er aan het einde van een bepaalde periode mee te beginnen. Na de ‘winterstop’, na de carnaval, na de zomervakantie of na het einde van het jaar.
Het mooie van ondernemer zijn is dat je veel zelf kunt bepalen. Aan het begin van een periode is het zinvol om uw doelen in kaart te brengen. Wat wilt u aan het eind van dat jaar bereikt hebben? En hoe ziet u zaak er dan uit? Dit kan allemaal worden vastgelegd in een jaarplan. Zorg ervoor dat de resultaten meetbaar zijn. Maak er bij voorkeur geen boekwerk van, uit oogpunt van leesbaarheid verdient een stuk van enkele kantjes de voorkeur. Het moet ook voor anderen toegankelijk zijn.

Spoorboekje
Een goed plan is een zelfgemaakt spoorboekje voor de toekomst. Het helpt ondernemers om sneller en slagvaardiger te werken. Bij het maken van een jaarplan is een aantal dingen cruciaal: Toekomstgericht. Zorg dat u een goed beeld heeft van de toekomst. Veel beleidsplannen worden gemaakt via de achteruitkijkspiegel; men neme het verleden en trekken het door in de toekomst. In de praktijk leidt dit zelden tot vernieuwing of verbetering.
Neem uw plan van vorig jaar nou eens niet als startpunt. Durf met een blanco papier te beginnen en vul dat vervolgens in vanuit de toekomst geredeneerd. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Wat betekenen die voor uw onderneming? Hoe kunt u er optimaal van profiteren? Om die vragen gaat het.

Beperken is beter
Keuzes. Maak in uw plan een aantal duidelijke keuzes. Geen enkele onderneming kan alles tegelijk. Voor een drukke ondernemer is het dan ook cruciaal om speerpunten te kiezen. Beter drie punten goed uitgewerkt dan een hele waslijst waar toch geen tijd voor is. In de beperking toont zich de meester.
Kennis van anderen. Maak gebruik van de vele rapporten en stukken van anderen. Het bedrijfschap Horeca en Catering publiceert stapels interessante rapporten. Ondernemersverbonden en andere brancheorganisaties zitten ook niet stil. Ook lokale organisaties en onderwijsinstellingen bieden vaak handige en relevante informatie. Ook uw eigen medewerkers kunnen soms verrassend goede bijdragen leveren. Zelf het wiel uitvinden is dan ook zeker niet nodig.
Meetbaarheid. Maak uw doelstellingen meetbaar. Wanneer heeft u bereikt wat u wilt bereiken? Het hoeft echt niet in zeven cijfers achter de komma, maar het is cruciaal om te bepalen of iets gewerkt heeft. U wilt tenslotte resultaat en dat moet ook vastgesteld kunnen worden.

Samenvatting

Een goed beleidsplan kan op een paar pagina’s worden weergegeven. Mocht het niet lukken om het stuk kort te houden, maak dan in ieder geval een samenvatting van één pagina.

Samenvatting

Een goed beleidsplan kan op een paar pagina’s worden weergegeven. Mocht het niet lukken om het stuk kort te houden, maak dan in ieder geval een samenvatting van één pagina.

Reageer op dit artikel