artikel

Geenemans

Horeca

Jan Geenemans stopt met zijn voorzitterschap van Koninklijk Horeca Nederland. Hij heeft zeven jaar aan het roer gestaan van de ondernemersvereniging. Wat heeft hij de branche gebracht?Zijn belangrijkste verdienste is de enorme ledengroei van KHN. Door het aanbieden van duidelijke financiële voordelen is het aantal leden onder zijn voorzitterschap toegenomen tot 20.000 ondernemingen. Met 216 […]

Jan Geenemans stopt met zijn voorzitterschap van Koninklijk Horeca Nederland. Hij heeft zeven jaar aan het roer gestaan van de ondernemersvereniging. Wat heeft hij de branche gebracht?Zijn belangrijkste verdienste is de enorme ledengroei van KHN. Door het aanbieden van duidelijke financiële voordelen is het aantal leden onder zijn voorzitterschap toegenomen tot 20.000 ondernemingen. Met 216 afdelingen en 2000 vrijwillige bestuurders is KHN een machtige belangenvereniging.
Bij zijn aantreden zei Geenemans dat de horeca-instituten goedkoper moesten werken. Het bedrijfschap Horeca en Catering werd daarom fors gereorganiseerd. Een deel van het SBH werd met het SVH Onderwijscentrum samengevoegd tot het Horeca Branche Instituut.Met de brouwers, machtige spelers in de horeca, heeft Geenemans het ook aan de stok gehad. Meerdere malen zijn zij door KHN geattaqueerd omdat ze te hoge bierprijzen voor cafés zouden rekenen. En verder schroomde hij niet de Horecabond FNV tijdens de CAO-onderhandelingen buiten spel te zetten. Het doel heiligde de middelen.
Geenemans en directeur Jeu Claes bleken resultaatgerichte pragmatici te zijn met een hekel aan het poldermodel. Met hun uitgesproken stellingnames hebben ze de nodige vijanden gemaakt. Geenemans’ doelen zijn niettemin altijd duidelijk geweest. Op een weifelende houding hebben we de voorzitter niet kunnen betrappen.
Geenemans merkt in zijn afscheidsinterview op dat de horeca forse klappen heeft gekregen: Volendam, mkz , 11 september, de prijzendiscussie, de recessie. Deze gebeurtenissen hebben sterke negatieve effecten gehad: er is meer regelgeving gekomen en het imago van de bedrijfstak is verslechterd.
Geenemans en Claes zijn er niet in geslaagd die pijn te verzachten. Vooral de vanuit Woerden zwak gemanagede prijzendiscussie heeft een desastreus effect gehad op de beeldvorming. De bedrijfstak heeft in de ogen van de buitenwereld fors ingeboet qua waardering en status.In de branche heeft Geenemans daarom zijn winsten geboekt. De belangrijke buitenwereld – media en consument – vereisen een subtielere benadering: een autoritaire ramkoers is uit den boze. Met esprit en charme moeten de ‘hearts and minds’ veroverd worden. Daarin is Geenemans noch Claes geslaagd.
De opvolger van Geenemans kan profiteren van diens interne schoonmaakwoede. Maar hij zal zich vooral moeten bemoeien met het bevlekte imago. De horeca heeft een ambassadeur nodig.

Reageer op dit artikel