artikel

Cafetaria TOP 100 van start

Horeca

Snackkoerier stelt dit jaar voor het eerst een ranglijst samen van cafetariabedrijven. De fase van werving en aanmelding is voorbij. Een kleine driehonderd cafetaria’s durven het aan en storten zich in de race voor een plek in de TOP 100. De jury neemt haar taak vanzelfsprekend ernstig op. Het voortraject behelst dan ook een professionele instructiemiddag, verzorgt door training- adviesbureau Siebenheller en Partners.

De deelnemende bedrijven worden beoordeeld met een consumentenpet op. Dat uit zich in de samenstelling van de jury. Deze bestaat uit een mix van mensen met kennis van de branche en ‘gewone’ consumenten. Voor de eerste schifting is hun rol om als klant een aantal van de deelnemende bedrijven te bezoeken en daarna een standaard checklist in te vullen. Dit doen zij onopvallend. Ze zullen dus niet met papieren wapperen en zichtbaar rondneuzen. Wie in de in de eerste juryronde actief is geweest, wordt niet bekend gemaakt. Niet voor niets zijn het ‘mysteryguests’.

Jurytraining
Op locatie (een cafetaria ergens in het land) druppelen juryleden binnen. De instructiemiddag wordt voorgezeten door projectleider Meggie Rutten van Siebenheller en Partners. De juryleden moeten een betrouwbare beoordeling kunnen geven. Daarom leert de jury zo objectief mogelijk en volgens een strakke methode naar een cafetaria te kijken. Dat wordt deze middag geoefend aan de hand van een standaard scoringslijst die met behulp van bureau Siebenheller is samengesteld.

‘Er ligt een serieuze eis op tafel’, aldus Rutten, ‘een overeenstemming van minimaal 80% in de beoordeling van de verschillende juryleden.’ Na enige uitleg, kan het gezelschap aan de slag. Omdat het een oefening is, deze keer wel met een checklist in de hand en nadrukkelijk rondkijkend. De cafetaria is normaal geopend en sommige klanten vragen zich verbaasd af wat er gaande is.

In de eerste rondgang ligt de nadruk op de binnen- en buitenkant van het bedrijf en de werkplek van de medewerkers. Rutten vergelijkt de scoringslijsten: ‘Natuurlijk zijn er verschillen, maar het doel is deze te reduceren naar een acceptabel minimum.’ De discussie raakt punten als cafetariabezoeken binnen de spits en uitpuilende vuilnisbakken en of het reclamemateriaal overzichtelijk is. Redelijk snel is de jury het toch eens. Met de nieuwe kennis op zak, staat in de volgende rondgang het product en de gastvrijheid centraal. Op het einde van de middag is de beoordelingswijze van de juryleden voldoende op elkaar afgestemd. En al blijft het mensenwerk, bereikt is dat zij op eenzelfde manier naar de cafetaria is gaan kijken.

Beoordeling
Beoordeeld wordt het in- en exterieur op verschillende onderdelen. Ook de hygiëne van de werkplek en de netheid in de cafetaria. Vanzelfsprekend is gastvrijheid, bediening en service belangrijk. Maar de zorg voor de producten is voor een klant het belangrijkst, tenslotte komt die niet terug voor enkel een blinkend schoon toilet.

Reageer op dit artikel