artikel

Wedstrijd om de Gouden Slagersring van start

Horeca

Vernieuwing. Dat is het kernwoord bij de wedstrijd om de Gouden Slagersring die het vakblad Slagerswereld in samenwerking met het Broederschap van de Gouden Slagersring organiseert tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs in november. Ruim vijftig jaar geleden nam het vakblad De Slager het initiatief voor de wedstrijd. Slagerswereld zet deze traditie voort en roept slagers op om, ook dit jaar, een geheel nieuw en innovatief product te ontwikkelen.

Productinnovatie is een voortdurend proces in de ambachtelijke slagerij. Een proces van bedenken en uitwerken van ideeën. Nieuwe producten zijn belangrijk. Het houdt de ambachtelijke slagerswereld vitaal en onderscheidend ten opzichte van de concurrent. Innovatieve producten zijn vooral commercieel van belang. Een slager die actief bezig is met productontwikkeling biedt steeds iets nieuws en creëert daardoor een uitstraling die de consument als prettig ervaart. Die vindt het namelijk leuk om steeds weer verrast te worden met nieuwe producten.

In de afgelopen jaren zijn er heel verrassende productideeën ingestuurd. Sommige van deze producten zijn niet meer uit het assortiment weg te denken, andere Gouden Slagersringproducten vormden tijdelijk een welkome aanvulling. Consumenten vragen steeds vaker om nieuwe verrassende producten. Het belang van deze wedstrijd voor de deelnemer en de uitstraling op de totale slagersbranche hoeft dus niet verder te worden toegelicht. De wedstrijd is een stimulans om actief met assortimentsvernieuwing bezig te zijn.

Uitdaging
Voor slagers die continue met vernieuwing en innovatie bezig zijn is deze wedstrijd een geweldige uitdaging. Productinnovatie geeft een verdieping aan het vakmanschap. Een pluspunt bij uw inzending kan zijn dat het product zich in uw bedrijf in de verkoop al bewezen heeft. Bij de beoordeling van de jury spelen daarnaast ook factoren mee als bedrijfseconomische haalbaarheid en het opwaarderen van de grondstoffen. Het allerbelangrijkste blijft echter het innovatieve aspect en de uitwerking van het idee.

De keuring wordt gehouden op woensdag 27 oktober in:
Restaurant de Engel
Burg. Wallerweg 2
3991 DM in Houten
tel. (030) 6371554

De wedstrijdcommissie van de Wedstrijd om de Gouden Slagersring bestaat uit vertegenwoordigers van de KNS, SVO, de Broederschap van de Gouden Slagersring, TNO, het Voorlichtingsbureau Vlees en het Vakblad Slagerswereld.

De prijsuitreiking van de Gouden Slagersring vindt plaats op 8 november 2004 tijdens de 20e Nationale Slagers Vakbeurs (NSV) te Amsterdam. Deze beurs vindt plaats op 8 en 9 november 2004 in de Borchlandhallen te Amsterdam (Z.O.).

Deelname aan de wedstrijd kost € 50,00. Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een nota.

Producten moeten op woensdag 27 oktober voor 12.00 uur bij Restaurant de Engel, tel. (030) 6371554 zijn afgeleverd. Er kan worden ingeleverd vanaf 10.00 uur.

Het inschrijfformulier en de wedstrijdvoorwaarden kunnen worden aangevraagd bij: Secretariaat Gouden Slagersring, t.a.v. Chantal van Aalst, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem, fax (0314) 349041.

Voor meer informatie en vragen over de wedstrijd om de Gouden Slagersring kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Broederschap van de Gouden Slagersring, Paul van Trigt, tel (030) 6376105.

Reageer op dit artikel