artikel

eventmarketing significant toegenomen

Horeca

SITE president André van den Berg (Xcentive) besprak tijdens de General Assemblee in de stijlvolle ambiance van Chateau Sint Gerlach de laatste ontwikkelingen in de branche. Net terug uit Mexico van de SITE international Conference – waar 350 incentive travel specialisten uit de hele wereld hun ervaringen deelden – werden de Nederlandse collega’s geïnformeerd. SITE […]

SITE president André van den Berg (Xcentive) besprak tijdens de General Assemblee in de stijlvolle ambiance van Chateau Sint Gerlach de laatste ontwikkelingen in de branche. Net terug uit Mexico van de SITE international Conference – waar 350 incentive travel specialisten uit de hele wereld hun ervaringen deelden – werden de Nederlandse collega’s geïnformeerd.

SITE international conference Merida Mexico
De laatste 20 jaar ontwikkelde de MICE industrie zich disproportioneel t.o.v. de algemene economische groei. Dat eventmarketing overal significant is toegenomen in de marketingbudgetten lijkt een logische ontwikkeling. Inmiddels totaal 34 % van het marketingbudget. Een plus van 12 % vergeleken met 2003. Goed nieuws voor de industrie maar die moet wel anticiperen op de snel veranderende omstandigheden.Roger Tondeur directeur van het Zwitserse MCI en president van SITE international 2004 merkte een verschuiving op naar korte events dichtbij. Meer dan 95 % van de projecten vinden al plaats in Europa. Oost Europa zich mag verheugen in een toenemende belangstelling.

De thema’s tijdens het congres spitsten zich toe op de verhouding klant – bureau, procurement policy, positionering en innovatie. Relatie tussen klanten en bureaus staat soms onder druk door de snel veranderende omstandigheden. Afnemende loyaliteit, focus op prijs c.q. druk op budgetten en veranderende behoeften zijn de signalen. Doe er je voordeel mee was de het onderwerp tijdens de workshops. Bureaus moeten hun toegevoegde waarden nadrukkelijk(er) demonstreren. Met prestaties boven verwachting, aantoonbare renderende investeringen, innovatie, en meer aandacht voor de klant.

Dat education hoog op de agenda staat van SITE bleek uit de leerzame workshops. Collega’s en marketingspecialisten wisten hun gehoor te boeien met actuele cases uit de praktijk en hun kennis over marketing en communicatie. Zoals Return On Investment in een aansprekende workshop met handzame voorbeelden en toepasbare modellen. Een inspirende presentatie van Jim Feldman over drie dimensionaal denken trok volle zalen. Heldere inzichten over de positie van de bureaus, focus op ‘what business we are in’ en slimme proposities naar de klant.De nieuw gekozen president van SITE International 2005 Bill Boyd gaf aan dat education een prioriteit vormt in de de strategie voor de komende jaren en de toegevoegde waarde van SITE moet bevestigen. Met een miljoen Dollar extra budget voegde hij daad bij woord.

SITE Nederland general assemblee Limburg
Op de agenda stond ook o.a. het zojuist uitgevoerde marktonderzoek door Frederick Bijleveld (erelid SITE). De eerste resultaten werden gepresenteerd van een – door de SITE Foundation gesponsord – marktonderzoek onder (potentiële) afnemers van incentives bij bedrijven v.a. 250 werknemers. Het onderzoek geeft inzicht in de veranderende markt, actuele behoeften, en kansen in de markt. Het onderzoek gaf een groeiende belangstelling aan voor incentives ok hier bleek o.a. een trend naar korte, originele, ongecompliceerde, niet te dure events.

Het bestuur en de voorzitter werden herkozen. Marc Welling trad af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Tamara Weide (Oostweghel groep) of Marc Mosselman (Radisson SAS). Na de gelijke uitslag tijdens de stemming wordt een tweede stemming onder alle leden gehouden.

Het bestuur voor 2005:President: André van den Berg (Xcentive)Finance: Paolo Guidi (Alitalia)Education: Kim Alderen (ATP)Secretary: Toine Doreleijers (Eximo)Members: Tamara Weide (Oostwegel groep) of Mark Mosselman (Radisson SAS)

Gastheer Camille Oostwegel hield tot slot een kort betoog omtrent zijn manier van ondernemen en toekomstplannen.Na de meeting werd er genoten van de gastronomische en culinaire hoogstandjes in de sfeervolle ambiance van kasteel Neercanne.

Bijlage Foto in Chateau Sint Gerlach vlnr:Kim Alderen (ATP), PaoloGuidi (Alitalia), Camille Oostwegel (Oostwegel groep), André van den Berg (Xcentive), Toine Doreleijers (Eximo).